Oppføringer av Christine Tolpinrud

En uryddig prosess

«Vi stiller oss undrende til avgjørelsen om å foreta en intern omplassering for å fylle denne stillingen, uten hensyn til kvalifikasjonsprinsippet og offentlig utlysning,» skriver Bibliotekarforbundet Telemark i denne kommentaren om biblioteksjefsaken i Seljord kommune.