Mentorordningen åpen for påmelding

Er du fersk bibliotekleder eller har du noen års erfaring?…

Skal bibliotekledere påvirke i politiske prosesser?

Den erfarne biblioteksjefen Monica Skybakmoen beskriver biblioteklederes ansvar og mulighet for påvirkning i politiske prosesser.

Ny runde med mentorordning

For tredje gang inviterer Bibliotekarforbundet bibliotekledere til å delta i mentorordningen.

En uryddig prosess

"Vi stiller oss undrende til avgjørelsen om å foreta en intern omplassering for å fylle denne stillingen, uten hensyn til kvalifikasjonsprinsippet og offentlig utlysning," skriver Bibliotekarforbundet Telemark i denne kommentaren om biblioteksjefsaken i Seljord kommune.

Kommune trakk stillingsutlysning – ansatte biblioteksjef internt

Seljord kommune trakk stillingsutlysning og ansatte ny biblioteksjef internt. – Vi er skuffet over prosessen, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.

Ledersamlingen 2021

Dette årets ledersamling ble gjennomført denne uken. 12 biblioteksjefer var samlet i to dager for faglig og personlig utvikling.

Skolebibliotekarenes tid er nå

Få deler av biblioteksektoren lider under like stor ressursmangel…

Mentorordningen: – Fantastisk å komme på innsiden av en annen leders tilværelse

To bibliotekledere anbefaler andre å gjøre som dem og delta…
Foto: Kristin Strøm.

Vil du styrke deg som bibliotekleder?

Er du fersk i lederrollen? Eller er du en bibliotekleder med…
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

– En utfordrende tid for mange

Denne lederen ble opprinnelig publisert i Bibliotekaren 04/2020.I…