Post- og besøksadresse:Sandakerveien 114A
0484 Oslo
Telefon:48 02 09 00
E-post:bf@bibforb.no
Org.nr.975 890 988