Om Bibliotekarforbundet

BF er bibliotekarenes eget fagforbund med rundt 1800 medlemmer over hele landet. Vi organiserer bibliotekarer i både kommunal, statlig og privat sektor, i tillegg til bibliotekarstudenter.

BF Landsmøte 2014

BFs landsmøte i november 2014.

Bibliotekarer arbeider i mange ulike stillinger, virksomheter og bransjer.

Bibliotekarforbundet kjenner yrket, og vet hvilke utfordringer bibliotekarer står overfor. Vi har solid kompetanse på lover og regler i arbeidslivet, og bred erfaring med forhandlinger og lønnsspørsmål.

Bibliotekarforbundet har lokal og sentral forhandlingsrett på alle tariffområder der vi har medlemmer. Erfaringen viser at lønnsutviklingen styrkes gjennom vårt arbeid. Medlemmer får verdifull hjelp i vanskelige situasjoner på arbeidsplassen, både fra egne tillitsvalgte og fra vårt sekretariat. Bibliotekarforbundet er også en aktør som lyttes til innen bibliotekpolitikk og faglig utvikling.

Historikk
Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993. Bak etableringen lå det et brennende ønske om å ha en fagforening som arbeider for bibliotekarenes interesser, uansett hvor medlemmene jobber. At medlemstallet har økt fra 500 til 1800, viser at vi har lykkes.

Organisasjon
Bibliotekarforbundets øverste organ er landsmøtet, som avholdes hvert tredje år. Mellom landsmøtene er det forbundsstyret som leder forbundets arbeid. Forbundsleder og sekretariatet tar seg av det daglige arbeidet. Likevel er det fylkeslagene og de tillitsvalgte som er grunnmuren i organisasjonen.