ABC i lønn og tariff

Under har vi samlet noen av de viktigste dokumentene og hjelpemidlene for medlemmer og tillitsvalgte i forbundet.

BFs lønnsstrategi

BFs lønnspolitiske strategi beskriver hvordan lønnsforhandlinger foregår og peker på utfordringer i dette arbeidet.

BFs forhandlingshefte

I dette heftet finner du svar på sentrale spørsmål om lokale forhandlinger.

Avtaler i arbeidslivet

Her finner du hovedavtaler, tariffavtaler, overenskomster, lønnstabell, stillingsregister, særavtaler, reiseregulativ, personalhåndbok, relevante lover og IA-avtalen.

Unios tariffguide

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning. Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Unio har laget en kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff.

Retningslinjer for juridisk bistand til medlemmer i Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet bistår medlemmer på flere ulike måter. Her er våre retningslinjer for juridisk bistand til BFs medlemmer.