Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtekter og gjeldende vedtak og er ansvarlig for forbundets økonomiske drift.

Veronicha Angell Bergli
FORBUNDSLEDER (i permisjon)

Finnmark fylkesbibliotek
Mobil: 976 16 888
E-post: veronicha.bergli@bibforb.no

Glenn Karlsen Bjerkenes
FUNGERENDE FORBUNDSLEDER

Universitetsbiblioteket i Oslo
Mobil: 908 78 846
E-post: glenn.bjerkenes@bibforb.no

Kathrin Luneborg Kvilstad
STYREMEDLEM

Jåttå videregående skole
Mobil: 908 90 948
E-post: fhtvkathrin@gmail.com

Ørjan Persen
STYREMEDLEM

Viken fylkesbibliotek
Mobil: 936 18 636
E-post: opersen@gmail.com

Elisabeth Reinertsen
STYREMEDLEM

Fredrikstad bibliotek
Mobil: 994 01 032
E-post: elisabeth.reinertsen@outlook.com

Miriam Bakkeli
STYREMEDLEM

Folkehelseinstituttet
Mobil: 995 08 767
E-post: miriam.bakkeli@gmail.com

Linda Rasten
STYREMEDLEM

Vestby bibliotek
Mobil: 976 88 903
E-post: linda.rasten@vestby.kommune.no

VARAMEDLEMMER

Monica Skybakmoen
Nes bibliotek

Åse Hansen
Lyngen bibliotek

Sara Røddesnes
NTNU Universitetsbiblioteket

Jannicke Røgler
Trondheim folkebibliotek

Per Eide
Bergen Offentlige Bibliotek