Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtekter og gjeldende vedtak og er ansvarlig for forbundets økonomiske drift.

Se møteplan nederst på siden.

Gruppebilde av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet 2023-2026. Foto.
Portrett av Ola Eiksund. Foto.

Ola Eiksund
FORBUNDSLEDER

Arendal Kommune
Mobil: 92439384
E-post: ola.eiksund@bibforb.no

Portrett av Elisabeth Reinertsen. Foto.

Elisabeth Reinertsen
NESTLEDER

Hvam videregående skole
Mobil: 994 01 032
E-post: elisabeth.reinertsen@outlook.com

Portrett av Miriam Bakkeli. Foto.

Miriam Bakkeli
STYREMEDLEM

Folkehelseinstituttet
Mobil: 995 08 767
E-post: miriam.bakkeli@gmail.com

Portrett Av Glenn Karlsen Bjerkenes. Foto.

Glenn Karlsen Bjerkenes
STYREMEDLEM

Universitetsbiblioteket i Oslo
Mobil: 908 78 846
E-post: glenn.bjerkenes@bibforb.no

Portrett av Rune Nygård Haug.

Rune Nygård Haug
STYREMEDLEM

Student OsloMET
Mobil: 92023311 
E-post: runehaug_62@hotmail.com

Portrett av Ørjan Person. Foto.

Ørjan Persen
STYREMEDLEM

Bergen Offentlige Bibliotek
Mobil: 936 18 636
E-post: opersen@gmail.com

Portrett av Linda Rasten. Foto.

Linda Rasten
STYREMEDLEM

Nordre Follo bibliotek
Mobil: 976 88 903
E-post: linda.rasten@nordrefollo.kommune.no

VARAMEDLEMMER

Monica Skybakmoen
Bibliotek-Systemer AS

Åse Hansen
Sørreisa folkebibliotek

Malin Kvam
Trøndelag fylkesbibliotek

Siv Christine Bjørang Jørstad
Valle Hovin Videregående skole

Sara Røddesnes
NTNU Universitetsbiblioteket

FORBUNDSSTYREMØTER 2024

  • 31. januar-1. februar
  • 7. mars
  • 11. april
  • 4. juni
  • 5. september
  • 16.-17. oktober
  • 5. desember