Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtekter og gjeldende vedtak og er ansvarlig for forbundets økonomiske drift.

Se møteplan nederst på siden.

Siden er ikke oppdatert etter landsmøtet 2023.

Ola Eiksund
FORBUNDSLEDER

Arendal Kommune
Mobil: 92439384
E-post: ola.eiksund@bibforb.no

Elisabeth Reinertsen
NESTLEDER

Hvam videregående skole
Mobil: 994 01 032
E-post: elisabeth.reinertsen@outlook.com

Miriam Bakkeli
STYREMEDLEM

Folkehelseinstituttet
Mobil: 995 08 767
E-post: miriam.bakkeli@gmail.com

Glenn Karlsen Bjerkenes
STYREMEDLEM

Universitetsbiblioteket i Oslo
Mobil: 908 78 846
E-post: glenn.bjerkenes@bibforb.no

Rune Nygård Haug
STYREMEDLEM

Student OsloMET
Mobil: 92023311 
E-post: runehaug_62@hotmail.com

Ørjan Persen
STYREMEDLEM

Bergen Offentlige Bibliotek
Mobil: 936 18 636
E-post: opersen@gmail.com

Linda Rasten
STYREMEDLEM

Nordre Follo bibliotek
Mobil: 976 88 903
E-post: linda.rasten@nordrefollo.kommune.no

VARAMEDLEMMER

Monica Skybakmoen
Bibliotek-Systemer AS

Åse Hansen
Sørreisa folkebibliotek

Malin Kvam
Trøndelag fylkesbibliotek

Siv Christine Bjørang Jørstad
Valle Hovin Videregående skole

Sara Røddesnes
NTNU Universitetsbiblioteket

FORBUNDSSTYREMØTER 2023

  • 2.–3. februar
  • 9. mars
  • 13. april
  • 22. juni
  • 4.–6. september
  • 19. oktober
  • 22. november
  • 18. desember