Innspill til leselyststrategien: investér i ressurser, skolebibliotek og kompetanse

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli under innspillsmøte til leselyststrategien

Tilleggsbudsjett 2022: – Savner satsing på bibliotekarers kompetanse

Økningen i kommunenes frie midler er gode nyheter for bibliotekene. Men satsing på bibliotekarenes kompetanse uteblir.

Hurdalsplattformen – et luftslott eller luftig potensiale?

Støre-regjeringen kommer med en rekke løfter i Hurdalsplattformen som treffer Bibliotekarforbundet og våre hjertesaker, men vi etterlyser anerkjennelse og satsing på bibliotekarene.

Statsbudsjettet 2022: – Tar ikke høyde for bibliotekenes behov

Forslaget til statsbudsjett for 2022 inneholder mange lovord, men lite satsing på utvikling av bibliotekene, mener Bibliotekarforbundet.

Politisk uttalelse: BF skal jobbe strategisk med grønn tariff

«Bibliotekarforbundet skal jobbe strategisk med grønn tariff for å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de tariffområdene hvor vi er representert».

Landsmøte 2020: Vedtok fire politiske uttalelser

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fremmet i år fire politiske…

Politisk uttalelse: Oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere Helsebiblioteket.no

Bibliotekarforbundet oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere Helsebiblioteket.no over statsbudsjettet.

Politisk uttalelse: Bibliotekets rolle i krisetider

«Bibliotekarens kompetanse er samfunnskritisk,» heter det i en politisk uttalelse fra Bibliotekarforbundets landsmøte.

Om skolebibliotekarenes viktige rolle i skolen – politisk uttalelse fra BF

Bibliotekarforbundet (BF) har en særlig satsing på skolebibliotek…