Takk til dere som har streiket – og til dere som har støttet streiken!

Fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes takker alle…

Politisk uttalelse: BF skal jobbe strategisk med grønn tariff

«Bibliotekarforbundet skal jobbe strategisk med grønn tariff…

Landsmøte 2020: Vedtok fire politiske uttalelser

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fremmet i år fire politiske…

Politisk uttalelse: BFs holdning til bibliotek og ytringsfrihet

Dette er en av fire politiske uttalelser som forbundsstyret i…

Politisk uttalelse: Oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere Helsebiblioteket.no

Bibliotekarforbundet oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere…

Politisk uttalelse: Bibliotekets rolle i krisetider

«Bibliotekarens kompetanse er samfunnskritisk,» heter det i…

Om skolebibliotekarenes viktige rolle i skolen – politisk uttalelse fra BF

Bibliotekarforbundet (BF) har en særlig satsing på skolebibliotek…

E-bøker og e-lydbøker i bibliotekene – politisk uttalelse fra BF

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby…