Nasjonalbiblioteket får kritikk fra Sivilombudsmannen etter klage fra Bibliotekarforbundet

Sivilombudsmannen kritiserer både Nasjonalbiblioteket og en…

Koronastengte bibliotek: Ber om begrenset åpning i Viken

Forbundsstyremedlem Linda Rasten oppfordrer regjeringen til å…

Statsbudsjett: Ber om solid økning til bibliotekene

Bibliotekarforbundet leverte i januar sine innspill til statsbudsjettet…

Strengere smittvernregler: – Viktig å ha god dialog med kommunen

Regjeringen innførte 3. januar strengere smitteverntiltak…

Landsmøte 2020: Vedtok fire politiske uttalelser

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fremmet i år fire politiske…

Nye smittevernråd: Her er noen gode råd til biblioteksjefer

BF oppfordrer til å holde åpent så langt dette er forsvarlig I…

Politisk uttalelse: BFs holdning til bibliotek og ytringsfrihet

Dette er en av fire politiske uttalelser som forbundsstyret i…

Politisk uttalelse: Oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere Helsebiblioteket.no

Bibliotekarforbundet oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere…

Statsbudsjettet 2021: – Ingen grunn til jubel for bibliotekenes del

Krevende kommuneøkonomi og manglende økning av utviklingsmidlene…

Meld fra om foreslåtte budsjettkutt!

Hver høst opplever mange av våre tillitsvalgte og andre BF-medlemmer…