Startpakke for nye distriktslagsledere

Hvor finner du informasjonen du trenger som distriktslagsleder? Her har vi blant annet samlet årshjul for distriktslagsledere, en veiledning for gjennomføring av årsmøter og informasjon om distriktslagets oppgaver.

Som distriktslagsleder er du valgt til å representere medlemmene i organisasjonen og har ansvar for å fremme Bibliotekarforbundets faglige og bibliotekpolitiske engasjement lokalt. Sammen med styret i distriktslaget har du ansvar for å skape aktivitet og engasjement i ditt distrikt.

Distriktslagene er det viktigste mellomleddet mellom forbundsstyret og medlemmene. Distriktslagslederne fyller derfor en svært viktig rolle i BF. BF sentralt jobber hele tiden med å utvikle støtten til styrene i distriktslagene, blant annet ved å holde eget kurs for styrene i distriktslagene.

Les også: Hvordan holde et godt årsmøte?

Distriktslagene skal avholde årsmøte hver vinter, innen 15. mars. Der velges distriktslagets styre. I tillegg til årsmøtet kan distriktslag arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange distriktslag har også oppstartsarrangementer i forbindelse med lokale forhandlinger, der de går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene, og får tips til hvordan lokale forhandlinger kan forberedes og gjennomføres best mulig.

Ressurser: