Distriktslag

Som medlem av Bibliotekarforbundet er du automatisk medlem av et distriktslag. Hvert av disse distriktslagene dekker ett eller flere fylker.

Yrkesaktive medlemmer hører til i det distriktslaget som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det distriktslaget som dekker stedet der de bor.

Distriktslagene avholder årsmøte hver vinter innen 15. mars. Her velges distriktslagets styre. I tillegg kan distriktslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange distriktslag har også avspark-arrangementer, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale lønnsforhandlingene og ser på hvordan lokale forhandlinger kan gjennomføres best mulig.

Hvert distriktslag har sin egen side på nettsidene, der du finner kontaktinformasjon, møteinnkallinger, årsmøtereferater og andre dokumenter av interesse for deg som er medlem i distriktslaget.

Finnmark

Øystein A. Dahl
Hammerfest videregående skole
Telefon: 474 17 270
finnmark@bibforb.no

Mer info om Finnmark BF

Troms

Espen Andreassen
Tromsø International School
Telefon:  920 84 605
troms@bibforb.no

Mer info om Troms BF

Nordland

Sissel Anita Holtet
Nordland fylkesbibliotek, avd. Narvik
Telefon: 971 91 833
nordland@bibforb.no

Mer info om Nordland BF

Trøndelag

Malin Kvam
Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon: 922 46 656
trondelag@bibforb.no

Mer info om Trøndelag BF

Møre og Romsdal

Anne Husøy
Hustadvika bibliotek
Telefon: 454 71 315

moreogromsdal@bibforb.no

Mer info om Møre og Romsdal BF

Vestland

Lene Olszeth
Bergen Offentlige Bibliotek
Telefon: 405 31 477
vestland@bibforb.no

Mer info om Vestland BF

Rogaland

Kontaktperson: Kari Hølland
Medisinsk bibliotek, SUS
Telefon: 465 46 995
rogaland@bibforb.no

Mer info om Rogaland BF

Agder

Kyrre Thorsnes
Kuben, Aust-Agder museum og arkiv, Arendal
Telefon: 934 63 469
agder@bibforb.no

Mer info om Agder BF

Telemark

Hanne Nesset
USN – Biblioteket Porsgrunn
Telefon: 31 00 94 53
telemark@bibforb.no

Mer info om Telemark BF

Vestfold

Susanne B. Bolstad
Larvik bibliotek
Telefon: 951 22 866
vestfold@bibforb.no

Mer info om Vestfold BF

Østfold

Kontaktperson: Elisabeth Reinertsen
Fredrikstad bibliotek
Telefon: 994 01 032
ostfold@bibforb.no

Mer info om Østfold BF

Buskerud

Stig-Elvis Furset
Viken fylkesbibliotek – Drammen
Telefon: 934 62 692
buskerud@bibforb.no

Mer info om Buskerud BF

Innlandet

Eirik Olsen
Gjøvik bibliotek og litteraturhus
Telefon: 970 64 236

innlandet@bibforb.no

Mer info om Innlandet BF

Oslo

Siv C. B. Jørstad
Valle Hovin videregående skole
Telefon:  957 96 456
oslo@bibforb.no

Mer info om Oslo BF

Akershus

Helena Huse
Skedsmo videregående skole
Telefon: 995 23 993
akershus@bibforb.no

Mer info om Akershus BF