Distriktslag

Som medlem av Bibliotekarforbundet er du automatisk medlem av et distriktslag.

Yrkesaktive medlemmer hører til i det distriktslaget som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det distriktslaget som dekker stedet der de bor.

Distriktslagene avholder årsmøte hver vinter innen 15. mars. Her velges distriktslagets styre. I tillegg kan distriktslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange distriktslag har også avspark-arrangementer, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale lønnsforhandlingene og ser på hvordan lokale forhandlinger kan gjennomføres best mulig.

Finnmark

Øystein A. Dahl
Hammerfest videregående skole
Telefon: 474 17 270
finnmark@bibforb.no

Troms

Espen Andreassen
Tromsø bibliotek og byarkiv
Telefon:  920 84 605
troms@bibforb.no

Nordland

Sissel Anita Holtet
Hamarøy bibliotek
Telefon: 971 91 833
nordland@bibforb.no

Trøndelag

Malin Kvam
Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon: 922 46 656
trondelag@bibforb.no

Møre og Romsdal

Anne Husøy
Hustadvika bibliotek
Telefon: 454 71 315
moreogromsdal@bibforb.no

Vestland

Lene Olszeth
Bergen Offentlige Bibliotek
Telefon: 405 31 477
vestland@bibforb.no

Rogaland

Kontaktperson: Kari Hølland
Medisinsk bibliotek, SUS
Telefon: 465 46 995
rogaland@bibforb.no

Agder

Brita Fjermedal
Kristiansand folkebibliotek
Telefon: 413 21 274
agder@bibforb.no

Telemark

Hanne Nesset
USN – Biblioteket Porsgrunn
Telefon: 31 00 94 53
telemark@bibforb.no

Vestfold

Susanne B. Bolstad
Larvik bibliotek
Telefon: 951 22 866
vestfold@bibforb.no

Østfold

Madelen Ramsøy
Tomter innbyggertorg og bibliotek
Telefon: 934 40 410
ostfold@bibforb.no

Buskerud

Stig Elvis Furset
Viken fylkesbibliotek – Drammen
Telefon: 934 62 692
buskerud@bibforb.no

Innlandet

Eirik Olsen
Gjøvik bibliotek og litteraturhus
Telefon: 970 64 236
innlandet@bibforb.no

Oslo

Ann-Iren Bårdsnes
Rommen skole
Telefon:  476 08 524
oslo@bibforb.no

Akershus

Helena Huse
Skedsmo videregående skole
Telefon: 995 23 993
akershus@bibforb.no