Distriktslag

Som medlem av Bibliotekarforbundet er du automatisk medlem av et distriktslag.

Yrkesaktive medlemmer hører til i det distriktslaget som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det distriktslaget som dekker stedet der de bor.

Distriktslagene avholder årsmøte hver vinter innen 15. mars. Her velges distriktslagets styre. I tillegg kan distriktslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange distriktslag har også avspark-arrangementer, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale lønnsforhandlingene og ser på hvordan lokale forhandlinger kan gjennomføres best mulig.

Distriktslagslederne 2023

Distriktslagslederne 2023

Finnmark

Ragnhild Måsø
Deanu Girjerádju/ Tana bibliotek
Telefon: 46 40 03 16
finnmark@bibforb.no

Troms

Ingrid Berntsen
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Telefon: 92 08 46 05

troms@bibforb.no

Nordland

Sissel Anita Holtet
Hamarøy bibliotek
Telefon: 97 19 18 33
nordland@bibforb.no

Trøndelag

Malin Kvam
Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon: 92 24 66 56
trondelag@bibforb.no

Møre og Romsdal

Anne Husøy
Hustadvika bibliotek
Telefon: 45 47 13 15
moreogromsdal@bibforb.no

Vestland

Trude Hege Bergesen
Kvinnherad bibliotek
Telefon: 48 30 45 92
vestland@bibforb.no

Rogaland

Distriktslagsleder: For tiden ingen – kontakt BFs sekretariat
rogaland@bibforb.no

Agder

Madeleine Østerud
Dokumentsenteret, Lindesnes kommune
Telefon: 90 63 11 56
agder@bibforb.no

Telemark

Hanne Nesset
USN – Biblioteket Porsgrunn
Telefon: 31 00 94 53
telemark@bibforb.no

Vestfold

Susanne B. Bolstad
Larvik bibliotek
Telefon: 95 12 28 66
vestfold@bibforb.no

Østfold

Madelen Ramsøy
Tomter innbyggertorg og bibliotek
Telefon: 934 40 410
ostfold@bibforb.no

Buskerud

Stig Elvis Furset
Viken fylkesbibliotek – Drammen
Telefon: 93 46 26 92
buskerud@bibforb.no

Innlandet

Eirik Olsen
Gjøvik bibliotek og litteraturhus
Telefon: 97 06 42 36
innlandet@bibforb.no

Oslo

Jane Kathrine Larsen
Oslo VO Sinsen
Telefon: 92 83 51 99
oslo@bibforb.no

Akershus

Helena Huse
Skedsmo videregående skole
Telefon: 99 52 39 93
akershus@bibforb.no