Kontakt oss

Telefon: 480 20 900
E-post: bf@bibforb.no

Besøks- og postadresse: Sandakerveien 114A, 0484 OSLO

Org. nr.: 975 890 988

Fakturaadresse

Firmaer som skal fakturere Bibliotekarforbundet kan velge mellom følgende alternativ:

1: Elektronisk faktura
Bibliotekarforbundet er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til mottaker fra AutoInvoice eller andre aksesspunkt knyttet til PEPPOL. I PEPPOL i Norge benyttes fakturaformatet EHF.

Elektronisk fakturaadresse: 9908: 975890988

2: Faktura sendt pr. e-post:
Dersom e-post benyttes, må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til Bibliotekarforbundet på følgende adresse:
invoice.135673@vismabpo.no

3: Faktura sendt pr. post:
Bibliotekarforbundet – 135673
c/o Visma Services Norge AS
Postboks 6599
7439 Trondheim