Helsebiblioteket i Gaza

Siden 2009 har Bibliotekarforbundet støttet helsebiblioteket Gaza Health Science Libraries ved al Shifa-sykehuset i Gaza.

Bibliotekarforbundet signerte i juni 2009 en avtale med den humanitære hjelpeorganisasjonen Norwac, og inngikk samarbeid utvikling av helsebiblioteket ved al Shifa-sykehuset. Biblioteket var i svært dårlig forfatning etter blokade og krig, og Norwac hadde fått midler til gjenoppbygging på helseområdet. Bibliotekarforbundet skulle bidra med faglig hjelp og kompetanse i gjennoppbyggingen.

Siden 2009 har avtalen blitt fornyet, og Bibliotekarforbundet bidrar årlig med en finansiell donasjon til biblioteket. Norwac drifter prosjektet i Gaza, og sørger for god informasjonsdeling mellom partnerne.

Tidligere redaktør i Bibliotekarforbundet, Erling Bergan, var primus motor for prosjektets start tilbake i 2009. Flere av forbundets medlemmer har engasjert seg i arbeidet og reist til Gaza for å bistå med opplæring og skolering ved helsebiblioteket.

Studenter og ansatte ved al Shifa-sykehuset har tilgang til oppdaterte kilder og medisinsk litteratur ved Gaza Health Sciences Library.

Mahmoud Abu Amer er bibliotekkoordinator ved helsebiblioteket og har styrt biblioteket siden rehabiliteringen av biblioteket i 2010. Sammen med kollegene Majda og Shaimah holder han kurs for studenter og helsepersonell ved sykehuset i søketilgang og bruk av systemene på biblioteket.

Mahmoud Abu Amer er bibliotekkoordinator ved helsebiblioteket og har styrt biblioteket siden rehabiliteringen av biblioteket i 2010. Sammen med sine kolleger Majda og Shaimah holder han kurs for studenter og helsepersonell ved sykehuset i søketilgang og bruk av systemene på biblioteket.

I Bibliotekaren 3/2023 kan du lese om jobben Mahmoud og kollegene gjør ved helsebiblioteket.

Bibliotekarforbundet har kontakt med Mahmoud etter at det brøt ut krig på Gazastripen i oktober. Biblioteket er pr oktober 2023 ikke operativt og de ansatte har måttet flykte fra sine arbeidsplasser og fra Gaza by som følge av den pågående krigen.

Under landsmøtet i november vedtok Bibliotekarforbundet en uttalelse om at forbundet krever varig våpenhvile på Gaza. Uttalelsen leser du her.


Vil du gi et bidrag til helsebiblioteket?

Du kan støtte arbeidet ved helsebiblioteket ved al Shifa-sykehuset ved å gi et bidrag til gjennom Norwac. Vipps til 126863 eller doner et beløp til konto: 1503.61.48346. Midlene går uavkortet til helsebiblioteket gjennom Norwac. NB! Både ved Vipps og kontooverføring er det fint om du merker at bidraget skal gå til helsebiblioteket.