Kurskalenderen for våren 2023 er klar

Vårens kurskalender er klar.Våren 2023 tilbyr vi…

– Skolebibliotek er mer enn lesing

Bibliotekarforbundet deltok mandag på høring i utdannings-…

Vil du være med å forme BFs satsing på skolebibliotek?

Vi søker medlemmer til en referansegruppe for Bibliotekarforbundets satsing på skolebibliotek og skolebibliotekarer. Er du skolebibliotekar eller kjenner noen som er det – les videre!

Takker av etter 14 år som tillitsvalgt: – Vil nok fortsette å være engasjert

Etter 14 år som tillitsvalgt for skolebibliotekarene i Bærum, går Brit Marit Hope av. Til høsten venter pensjonisttilværelsen. Men engasjementet, det blir neppe borte.

Nytt tilbud til medlemmer: Ressursbank

BF presenterer et nytt tilbud for medlemmene: Kompetansebank. Her kan du finne ressurser som vil være til nytte for deg som bibliotekar.
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

Høringssvar til ny opplæringslov: – Glad for at ordet skolebibliotek beholdes

Ordet skolebibliotek beholdes og dagens forskriftstekst tas inn som en del av lovverket i forslaget til ny opplæringslov. Men krav til skolebibliotekaren og fagkompetansen uteblir.

Kutter skolebibliotekarstillinger i Bærum

Bærum kommune kutter og fjerner skolebibliotekarstillinger.…

Vil utvikle kursopplegg som skolebibliotekarer kan benytte seg av

Forbundet nedsetter en egen arbeidsgruppe - med mål om å utvikle…

Delta på skolebibliotekarsamling!

– Vi er glade for å kunne samle skolebibliotekarene våre…

Ny plan for skolebibliotekene i Oslo: Kan klarere rammer gi bedre arbeidsbetingelser?

Osloskolens nye skolebibliotekplan vil bedre skolebibliotekarens…