Kutter skolebibliotekarstillinger i Bærum

Bærum kommune kutter og fjerner skolebibliotekarstillinger.…

Vil utvikle kursopplegg som skolebibliotekarer kan benytte seg av

Forbundet nedsetter en egen arbeidsgruppe - med mål om å utvikle…

Delta på skolebibliotekarsamling!

– Vi er glade for å kunne samle skolebibliotekarene våre…

Ny plan for skolebibliotekene i Oslo: Kan klarere rammer gi bedre arbeidsbetingelser?

Osloskolens nye skolebibliotekplan vil bedre skolebibliotekarens…

Går ut mot skolebibliotek-kutt i Bærum

Tirsdag 18. august besluttet Bærum å kutte i skolebibliotektilbudet.…

Nytt notat: Hvordan forsterkes skolebibliotekarens rolle i fagfornyelsen?

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring…

Kritiske til forslaget om ny opplæringslov

I desember 2019 leverte Opplæringslovutvalget sitt forslag til…

Skolebibliotekene ved gjenåpning av skolene

I forbindelse med at skolene nå delvis har åpnet igjen, og…

Forslag til ny opplæringslov: – Bør stille enda større krav om bibliotek

13. desember overleverte opplæringslovutvalget sitt forslag…

Hvordan vil fagfornyelsen påvirke skolebibliotekarenes hverdag?

BF har spurt tre skolebibliotekarer om de nye læreplanene. Fra…