Verneombudsprisen 2022 – vi trenger ditt forslag til kandidat!

Verneombudsprisen i 2021 gikk til Gary Hoffman. Hvem bør få…

Uravstemningen i staten: 83 prosent svarte ja

Gjengen til forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat…

Unio kommune: Enighet om ny hovedavtale

Arbeidstakerorganisasjonene og KS er nå enige om en ny hovedavtale. Den nye avtalen er en toårig avtale som vil gjelde fram til utgangen av 2023.

Enighet i forhandlingene om hovedavtale i Virke

Forbundene i Unio og Virke ble 11. januar 2022 enige om en revidering av hovedavtalen i Virke.

Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Unio har inngått en avtale med KS om utvidet kompensasjon for ekstraarbeid under koronaen. Avtalen åpner for mer overtidsarbeid.

Unio-kongressen 2021: Ny ledelse, nytt medlemsforbund og tre vedtak

Unio arrangerte denne uken sin første kongress. Der ble det valgt ny ledelse, Norsk Tannpleierforening ble tatt opp som nytt medlemsforbund og det ble gjennomført tre vedtak om lønnsdannelse, beredskap, og bærekraft og klima.

Varsler sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken

Unio vurderer sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken. Bibliotekarforbundet støtter streiken.

Unios kommentar til statsbudsjettet 2022

Unio har sendt brev til Stortinget med kommentarer til statsbudsjett for 2022.

Unios krav til ny regjering

Unio har lagt frem en liste med krav til det nye rødgrønne flertallet. Hele og faste stillinger, helsefremmende arbeidsplasser og styrket kommuneøkonomi er noen av dem.

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

OI dag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo. Den slår fast at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor. – Ikke uventet, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.