Unios krav til ny regjering

Unio har lagt frem en liste med krav til det nye rødgrønne flertallet. Hele og faste stillinger, helsefremmende arbeidsplasser og styrket kommuneøkonomi er noen av dem.

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

OI dag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo. Den slår fast at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor. – Ikke uventet, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.