Varsler sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken

Foto: Terje Pedersen/NTB

Unio vurderer sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken. Bibliotekarforbundet støtter streiken.

– Det er på høy tid at arbeidstakere i kulturinstitusjonene får en pensjon som varer livet ut, og som behandler menn og kvinner likt. I likhet med Unio støtter også Bibliotekarforbundet LO-forbundenes streik for en rettferdig pensjonsordning, sier fungerende forbundsleder i Bibliotekarforbundet Glenn Karlsen Bjerkenes.

Nå vurderer Unioforbundene sympatiaksjoner til støtte for LO-forbundenes streik. Unio-leder Ragnhild Lied mener det må etableres en lovlig, livsvarig og kjønnsnøytral tjenestepensjonsordning i kultursektoren nå.

– Vi er en hovedorganisasjon med store kvinnedominerte yrkesgrupper, og ser denne streiken som en kamp for likestilling i tjenestepensjon-ordningene, der finansnæringen i altfor stor grad har fått prege regelverksutviklingen, sier Ragnhild Lied.