Hovedorganisasjon

Bibliotekarforbundet er medlem av Unio.

Bibliotekarforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, som omfatter 14 fagforbund med over 380.000 medlemmer. Unio er Norges nest største hovedorganisasjon for profesjonsforbund der medlemmene har høyere utdanning. For Unio står det sentralt at utdanning skal lønne seg og at kunnskap og kompetanse er fundamentet for at vi skal kunne gi brukerne tjenester av høy kvalitet. Unio-forbundene er profesjonsforbund som arbeider med faglig utvikling innenfor en profesjon samtidig som de fremmer medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Som medlem av Unio kan Bibliotekarforbundet tilby en rekke medlemsfordeler. Les mer om våre medlemsfordeler.

I tillegg til Bibliotekarforbundet omfatter Unio:

 • Utdanningsforbundet
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Forskerforbundet
 • Politiets Fellesforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Akademikerforbundet
 • Presteforeningen
 • Norsk Radiografforbund
 • Skatterevisorenes Forening
 • Det Norske Diakonforbund
 • Det norske maskinistforbund
 • Norsk Tannpleierforening

Organisasjonen ble stiftet 10. desember 2001 under navnet Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) og endret navn til Unio i 2005.

I lønnsoppgjørene forhandler Utdanningsforbundet gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene. Forhandlingsutvalgene i Unio forhandler med ulike arbeidsgivere avhengig av hvilket avtaleområde medlemmene tilhører. Forhandlingsutvalgene er sammensatt av representanter fra medlemsforbundene. Unio fastsetter kravene på de ulike tariffområdene på grunnlag av vedtatte krav i den enkelte medlemsorganisasjonen.

Unio er partipolitisk uavhengig, og har følgende hovedmål:

 • å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre sysselsetting og økonomisk og sosial trygghet
 • å styrke kunnskap, forskning og kompetanse i arbeidsliv og samfunn
 • å sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier
 • å videreutvikle samarbeid og allianser nasjonalt og internasjonalt
 • å være den hovedorganisasjonen som ivaretar de universitets- og høyskoleutdannedes interesser ved å arbeide for verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar

Les mer om Unio