Hovedorganisasjon

Bibliotekarforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, som omfatter 14 fagforbund med nærmere 400 000 medlemmer. Unio er Norges nest største hovedorganisasjon for profesjonsforbund der medlemmene har høyere utdanning. For Unio står det sentralt at utdanning skal lønne seg og at kunnskap og kompetanse er fundamentet for at vi skal kunne gi brukerne tjenester av høy kvalitet. Unio-forbundene arbeider med faglig utvikling innenfor en profesjon samtidig som de fremmer medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Som medlem av Unio kan Bibliotekarforbundet tilby en rekke medlemsfordeler.

Les mer om våre medlemsfordeler.

I tillegg til Bibliotekarforbundet omfatter Unio:

 • Utdanningsforbundet
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Forskerforbundet
 • Politiets Fellesforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Akademikerforbundet
 • Presteforeningen
 • Norsk Radiografforbund
 • Skatterevisorenes Forening
 • Det Norske Diakonforbund
 • Det norske maskinistforbund
 • Norsk Tannpleierforening

Organisasjonen ble stiftet 10. desember 2001 under navnet Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) og endret navn til Unio i 2005.

Les mer om Unio