Oppføringer av Christine Tolpinrud

Lønnsoppgjøret 2022: Her er våre krav

Vi har oversendt Unio våre tariffkrav til vårens lønnsoppgjør. – Bibliotekarforbundet krever reallønnsvekst for våre medlemmer, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Bibliotekarforbundet leverte i mars kravene til årets lønnsoppgjør for tariffområdene der våre medlemmer er representert. Disse er oversendt Unio, som bruker kravene fra de ulike medlemsforbundene som grunnlag for utarbeidelsen av krav for hvert […]

Reverserer stillingskutt på Alta bibliotek

Det blir likevel ikke kuttet en bibliotekarstilling på Alta bibliotek. Men reverseringen gjelder kun ut året. – Det føles litt surrealistisk, sier Stine Iren Ballovarre, tillitsvalgt for Bibliotekarforbundet på Alta bibliotek. Det har nettopp blitt klart at det varslede stillingskuttet på Alta bibliotek, som skulle trå i kraft fra 1. august, er reversert ut året. […]