Landsmøtet

Landsmøtet er Bibliotekarforbundets høyeste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje år.

Landsmøtet består av delegater, valgt blant medlemmene i hvert distriktslag. Antall delegater fra hvert distriktslag står i forhold til antall medlemmer i laget. Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret har møte-, tale- og forslagsrett på landsmøtet.

Landsmøtet skal behandle beretning, regnskap, kontrollkomitéens rapport, kontingent, konfliktfondets størrelse, målprogram, budsjett, vedtektsendringer, valg av leder, nestleder og øvrig forbundsstyre, valg av medlemmer til kontrollkomité og valgkomité foruten innkomne saker.

Hvordan landsmøtet skal gjennomføres, er regulert i BFs vedtekter.

Landsmøtet 2023

Landsmøtet 2023 ble avholdt 23.-24. november på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Landsmøte 2023 -sakspapirer
Landsmøte 2023 – protokoll

Landsmøtet 2020

Avholdt 19.–20. november 2020 på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen
Landsmøte 2020 – sakspapirer
Landsmøte 2020 – protokoll
Protokoll fra Bibliotekarforbundets landsmøte 19.–20. november 2020, delegatoversikt
Tilleggsberetning

Landsmøtet 2017

Avholdt 23.–24. november 2017 i Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen
Landsmøte 2017 – sakspapir
Landsmøte 2017 – protokoll

Landsmøtet 2014

Avholdt 14. november 2014 i Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen
Landsmøte 2014 – sakspapir
Landsmøte 2014 – protokoll

Landsmøtet i 2011

Avholdt 11. november 2011 i Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen
Landsmøte 2011 – sakspapir
Landsmøte 2011 – protokoll

Landsmøtet i 2008

Avholdt 8. april 2008 i Quality Airport Hotel på Gardermoen
Landsmøte 2008 – sakspapir
Landsmøte 2008 – protokoll

Landsmøtet i 2005

Avholdt 15. april 2005 i Quality Airport Hotel på Gardermoen
Landsmøte 2005 – sakspapir
Landsmøte 2005 – protokoll

Landsmøtet i 2003

Avholdt 13. juni 2003 i Rainbow Vettre hotell i Asker
Landsmøte 2003 – sakspapir
Landsmøte 2003 – protokoll

Landsmøtet i 2001

Avholdt 20. april 2001 Folkets Hus i Oslo
Landsmøte 2001 – sakspapir
Landsmøte 2001 – protokoll

Landsmøtet i 1999

Avholdt 16. april 1999 i Folkets Hus i Oslo
Landsmøte 1999 – sakspapir
Landsmøte 1999 – protokoll

Landsmøtet i 1997

Avholdt 18. april 1997 i Ingeniørenes Hus i Oslo
Landsmøte 1997 – sakspapir
Landsmøte 1997 – protokoll

Landsmøtet i 1995

Avholdt 29. september 1995 i Ingeniørenes Hus i Oslo
Landsmøte 1995 – sakspapir
Landsmøte 1995 – protokoll

Stiftelsesmøtet i 1993

Avholdt 12. juni 1993 i Statens bibliotek- og informasjonshøgskoles lokaler i Dælenenggata 26, Oslo
Landsmøte 1993 – sakspapir
Landsmøte 1993 – protokoll