Landsmøtet

Landsmøtet er Bibliotekarforbundets høyeste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert 3. år. (Fram til 2005 avholdt BF landsmøte hvert 2. år.)

Landsmøtet består av delegater, valgt blant medlemmene i hvert fylkeslag. Antall delegater fra hvert fylkeslag står i forhold til antall medlemmer i laget. Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret har møte-, tale- og forslagsrett på landsmøtet.

Landsmøtet skal behandle beretning, regnskap, kontrollkomitéens rapport, kontingent, konfliktfondets størrelse, målprogram, budsjett, vedtektsendringer, valg av leder, nestleder og øvrig forbundsstyre, valg av medlemmer til kontrollkomite og valgkomite, foruten innkomne saker.

Hvordan landsmøtet skal gjennomføres er regulert i BFs vedtekter.

Landsmøtet 2017:

Avholdt 23. – 24. november 2017 i Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.
Landsmøte 2017 – sakspapir
Landsmøte 2017 – protokoll

Landsmøtet 2014:

Avholdt 14. november 2014 i Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.
Landsmøte 2014 – sakspapir
Landsmøte 2014 – protokoll

Landsmøtet i 2011:

Avholdt 11. november 2011 i Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.
Landsmøte 2011 – sakspapir
Landsmøte 2011 – protokoll

Landsmøtet i 2008:

Avholdt 8. april 2008 i Quality Airport Hotel på Gardermoen.
Landsmøte 2008 – sakspapir
Landsmøte 2008 – protokoll

Landsmøtet i 2005:

Avholdt 15. april 2005 i Quality Airport Hotel på Gardermoen.
Landsmøte 2005 – sakspapir
Landsmøte 2005 – protokoll

Landsmøtet i 2003:

Avholdt 13. juni 2003 i Rainbow Vettre hotell i Asker.
Landsmøte 2003 – sakspapir
Landsmøte 2003 – protokoll

Landsmøtet i 2001:

Avholdt 20. april 2001 Folkets Hus i Oslo.
Landsmøte 2001 – sakspapir
Landsmøte 2001 – protokoll

Landsmøtet i 1999:

Avholdt 16. april 1999 i Folkets Hus i Oslo.
Landsmøte 1999 – sakspapir
Landsmøte 1999 – protokoll

Landsmøtet i 1997:

Avholdt 18. april 1997 i Ingeniørenes Hus i Oslo.
Landsmøte 1997 – sakspapir
Landsmøte 1997 – protokoll

Landsmøtet i 1995:

Avholdt 29. september 1995 i Ingeniørenes Hus i Oslo.
Landsmøte 1995 – sakspapir
Landsmøte 1995 – protokoll

Stiftelsesmøtet i 1993:

Avholdt 12. juni 1993 i Statens bibliotek- og informasjonshøgskoles lokaler i Dælenenggata 26, Oslo.
Landsmøte 1993 – sakspapir
Landsmøte 1993 – protokoll