Rettigheter i arbeidslivet

Bibliotekarforbundet jobber for å sikre bibliotekarer gode arbeidsforhold. I dette arbeidet vil vi også sørge for å ivareta det enkelte medlemmets rettigheter i konkrete saker.

Det er også viktig at du som arbeidstaker kjenner dine rettigheter. Derfor har vi samlet svar på mye av det du trenger å vite.

Nyheter om rettigheter i arbeidslivet

Bibliotekarforbundet
Portrett Erik Oddvar Eriksen. Foto.Universitetet i Oslo