Tilleggsbudsjett 2022: – Savner satsing på bibliotekarers kompetanse

Økningen i kommunenes frie midler er gode nyheter for bibliotekene. Men satsing på bibliotekarenes kompetanse uteblir.

Glenn Karlsen Bjerkenes. Foto: Ilja C. Hendel

Bibliotekene er ikke nevnt med et ord i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022, som ble lagt fram i dag. Likevel inneholder det forslag som vil kunne påvirke vår sektor.

Økte frie inntekter

I tilleggsproposisjonen er det lagt inn en økning i kommunenes frie midler fra 2 milliarder som ble foreslått i regjeringen Solbergs statsbudsjett, til 4,5 milliarder. Økning på 2,5 milliarder skal fordeles med 2 milliarder til kommunene og 500 milliarder til fylkeskommunen.

– Denne økningen er gode nyheter for bibliotekene og bibliotekarene. Foruten øremerkede midler til prosjekter og utvikling, er frie inntekter den beste måten å ivareta bibliotekenes behov, sier Glenn Karlsen Bjerkenes, fungerende forbundsleder i Bibliotekarforbundet.

Ingen økning i prosjektutviklingsmidler

– Vi savner imidlertid en satsing på bibliotekarenes kompetanse, i form av økte prosjektutviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

For 2022 foreslo regjeringen Solberg å sette av 49,7 millioner på denne posten, en drøy million mer enn for 2021. I våre innspill til tilleggsproposisjonen spilte vi inn at disse midlene burde økes, slik at bibliotekene skal kunne ta sin del av ansvaret for viktige samfunnsutfordringer som for eksempel lesemestring, kildekritikk, integrering og bærekraft. Midlene er ikke foreslått økt i tilleggsbudsjettet.

ABE-reform også i 2022

Vi spilte også inn at Folkehelseinstituttet og Helsebiblioteket.no trenger økte øremerkede midler for å sikre tilgang til kvalitetssikret medisinsk forskning til alle i Norge. ABE-reformen og gjentatte kutt har svekket dette tilbudet. Bibliotekarforbundet mener det er skuffende at ABE-reformen foreslås videreført i 2022.

Les også: Statsbudsjettet 2022: – Tar ikke høyde for bibliotekenes behov

Økt fagforeningsfradrag

I vår kommentar til Hurdalsplattformen trakk vi frem den nye regjeringens arbeid for økt organisasjonsgrad som noe vi har store forventninger til. I tilleggsbudsjettet foreslås, som varslet, økt fagforeningsfradrag. Fradraget foreslås dobles fra 3.850 til 7.700 kroner på to år. For 2022 foreslås det økt til 5800 kroner.

– Vi er fornøyd med at fagforeningsfradraget foreslås dobles i løpet av to år, og at det økes allerede i år.

Les også: Hurdalsplattformen – et luftslott eller luftig potensiale?

Se hele forslaget til tilleggsproposisjon her