Sekretariatet

Spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Telefon: 480 20 900
E-post: bf@bibforb.no

Glenn Karlsen Bjerkenes
FORBUNDSLEDER (fungerende)

Mobil: 908 78 846
E-post: glenn.bjerkenes@bibforb.no

Leder forbundsstyret og landsstyret i Bibliotekarforbundet, observatør i styret til Unio. Følger særlig opp bibliotekledere.

Veronicha Angell Bergli
FORBUNDSLEDER (i permisjon)

Mobil: 976 16 888
E-post: veronicha.bergli@bibforb.no

Petter Bruce
KONTORLEDER

Mobil: 900 74 207
E-post: petter.bruce@bibforb.no

Har ansvar for BFs administrasjon og daglige drift, medlemssystem, budsjett og økonomi.

Embret Rognerød
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

Mobil: 948 36 328
E-post: embret.rognerod@bibforb.no

Er redaktør for «Bibliotekaren» og BFs nettsider, BFs nyhetsbrev og sosiale medier. Pressekontakt og kommunikasjonsrådgiver overfor tillitsvalgte og medlemmer.

Hege Bergravf Johnsen
SENIORRÅDGIVER

Mobil: 414 32 892
E-post: hege.johnsen@bibforb.no

Rådgivning innen lønn- og arbeidslivsspørsmål i KS, Oslo og Spekter. Sitter i Unios forhandlingsutvalg for Oslo og Unios arbeidsgruppe for inkluderende arbeidsliv.

Bente Ørberg
SENIORRÅDGIVER

Mobil: 468 17 719
E-post: bente.orberg@bibforb.no

Rådgivning innen lønn- og arbeidslivsspørsmål i Stat, Virke og privat sektor (personalsaker, konflikthåndtering, omorganisering, nedbemanning og andre arbeidsrettslige spørsmål). Følger også opp skolebiblioteksektoren. Kursansvarlig.