Sekretariatet

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo (mellom Stortinget og Akershus festning)
Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 48 02 09 00
E-post: bf@bibforb.no

  Ansatte:

Forbundsleder:

Jannicke Røgler Foto: Erling Bergan

Foto: Erling Bergan

Jannicke Røgler
Mobil: 99 01 42 88
Epost
Spesialrådgiver:

Foto: Embret Rognerød

Erling Bergan
Mobil: 91 31 80 01
Epost
Kontorleder:

Petter Bruce

Foto: Kristin Strøm

Petter Bruce
Mobil: 90 07 42 07
Epost
Kommunikasjonsrådgiver:

Foto: Erling Bergan

Embret Rognerød
Mobil: 94 83 63 28
Epost
Rådgiver:

Hege B. Johnsen

Foto: Kristin Strøm

Hege Bergravf Johnsen
Mobil: 41 43 28 92
Epost
Rådgiver:

Foto: Privat

Bente Ørberg
Mobil: 46 81 77 19
Epost