Sekretariatet

Sekretariatet i Bibliotekarforbundet står for den daglige driften i forbundet. Ta gjerne kontakt for rådgivning eller andre spørsmål!

Telefon: 48 02 09 00
E-post: bf@bibforb.no

Veronicha Angell Bergli
FORBUNDSLEDER

Mobil: 97 61 68 88
E-post: veronicha.bergli@bibforb.no

Leder forbundsstyret og landsstyret i Bibliotekarforbundet, observatør i styret til Unio. Forhandlingsleder i Bibliotekarforbundet. Sitter i forhandlingsutvalget Unio kommune og er medlem i Unios bærekraftsgruppe. Følger særlig opp bibliotekledere og bibliotekpolitiske spørsmål. Medlem av arbeidsgruppa til Aksjon skolebibliotek.

Glenn Karlsen Bjerkenes
NESTLEDER

Mobil: 908 78 846
E-post: glenn.bjerkenes@bibforb.no

Forhandlingsleder i Stat for Bibliotekarforbundet. Medlem av forhandlingsutvalget Unio Stat. Følger opp bibliotekpolitiske spørsmål.

Petter Bruce
KONTORLEDER

Mobil: 90 07 42 07
E-post: petter.bruce@bibforb.no

Har ansvar for BFs administrasjon og daglige drift, medlemssystem, budsjett og økonomi.

Hege Bergravf Johnsen
SENIORRÅDGIVER

Mobil: 41 43 28 92
E-post: hege.johnsen@bibforb.no

Rådgivning innen lønns- og arbeidslivsspørsmål i KS, Oslo og Spekter. Forhandlingsleder for Oslo kommune. Sitter i Unios forhandlingsutvalg for Oslo og Unios arbeidsgruppe for inkluderende arbeidsliv.

Bente Ørberg
SENIORRÅDGIVER

Mobil: 46 81 77 19
E-post: bente.orberg@bibforb.no

Rådgivning innen lønns- og arbeidslivsspørsmål i Stat, Virke og privat sektor (personalsaker, konflikthåndtering, omorganisering, nedbemanning og andre arbeidsrettslige spørsmål). Forhandlingsleder i Spekter og Virke. Følger også opp skolebiblioteksektoren. Kursansvarlig.

Margrethe Gaassand
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

Mobil: 97 18 26 77
E-post: margrethe.gaassand@bibforb.no

Har ansvar for Bibliotekarforbundets daglige medie- og kommunikasjonsarbeid, nettsider og sosiale medier. Er redaktør for tidsskriftet Bibliotekaren, og tar også i mot henvendelser om annonser.