Sekretariatet

Sekretariatet i Bibliotekarforbundet står for den daglige driften i forbundet. Ta gjerne kontakt for rådgivning eller andre spørsmål!

Telefon: 48 02 09 00
E-post: bf@bibforb.no

Portrett av Ola Eiksund. Foto.

Ola Eiksund
FORBUNDSLEDER

Mobil: 92 43 93 84
E-post: ola.eiksund@bibforb.no

Portrett av Petter Bruce. Foto.

Petter Bruce
KONTORLEDER

Mobil: 90 07 42 07
E-post: petter.bruce@bibforb.no

Har ansvar for BFs administrasjon og daglige drift, medlemssystem, budsjett og økonomi.

Portrett av Hege Johnsen. Foto.

Hege Bergravf Johnsen
SENIORRÅDGIVER

Mobil: 47 79 84 86
E-post: hege.johnsen@bibforb.no

Rådgivning innen lønns- og arbeidslivsspørsmål i KS, Oslo og Spekter. Forhandlingsleder for Oslo kommune. Sitter i Unios forhandlingsutvalg for Oslo og Unios arbeidsgruppe for inkluderende arbeidsliv.

Portrett av Bente Ørberg. Foto.

Bente Ørberg
SENIORRÅDGIVER

Mobil: 46 81 77 19
E-post: bente.orberg@bibforb.no

Rådgivning innen lønns- og arbeidslivsspørsmål i Stat, Virke og privat sektor (personalsaker, konflikthåndtering, omorganisering, nedbemanning og andre arbeidsrettslige spørsmål). Forhandlingsleder i Spekter og Virke. Følger også opp skolebiblioteksektoren. Kursansvarlig.

Portrett av Margrethe Gaassand. Foto.

Margrethe Gaassand
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

Mobil: 97 18 26 77
E-post: margrethe.gaassand@bibforb.no

Har ansvar for Bibliotekarforbundets daglige medie- og kommunikasjonsarbeid, nettsider og sosiale medier. Er redaktør for tidsskriftet Bibliotekaren, og tar også i mot henvendelser om annonser.