Vårt faglige og politiske arbeid

Vi arbeider for å synliggjøre bibliotekarenes rolle og funksjon i samfunnet. Derfor er det viktig for oss å være en tydelig stemme i den bibliotekpolitiske debatten og å sette bibliotekfaglige saker på dagsordenen.

Nyheter om fag og politikk

Veronicha Angell Bergli. Foto.Christine Tolpinrud.
Odin A. Bohman, Veronicha Angell Bergli og Kjetil Vevle i Marmorhallen under innspillsmøte for leselyststrategien