Etter Granavolden: Uendret bibliotekpolitikk

Digital omstilling og «utenrikskulturell satsing», det er noen av hovedpoengene i litteratur-, bibliotek- og og språkpolitikken til den nye regjeringen Solberg. KrFs inntreden har ikke medført noen endring i bibliotekpolitikken. Det var da heller ikke forventet. Også nå fremheves den norske storsatsingen på bokmessen i Frankfurt 2019 som «en viktig utenrikskulturell satsing».

E-bøker og e-lydbøker i bibliotekene – politisk uttalelse fra BF

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby brukerne sine et svært begrenset utvalg. Per januar 2019 er det kun 400 titler. Forleggerforeningen har avslått Nasjonalbibliotekets forslag til løsning, og dermed står forlagene fritt til å tilby bibliotekene innhold eller ikke. Bibliotekarforbundet mener kulturdepartementet må innføre leveringsplikt av digitalt innhold, sier BFs forbundsstyre i denne uttalelsen.

Stormen bibliotek er Årets bibliotek 2018

Stormen bibliotek er et fyrtårn som ikke bare lyser opp Bodø, men regionen rundt, heter det i juryens begrunnelse for årets tildeling.

Hva var det med Alexandria? – Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekarer og bibliotek strever med å finne sin rolle i det nye kunnskapssamfunnet. Et bidrag til avklaring kan være å utforske begrepene kunnskap og myter. Bibliotekarer vil styrke seg på å ha et bevisst forhold til hva som er hva. Vi kan spille en viktig rolle i avklaring mellom fornuft og myter på ulike kunnskapsfelt. Slik det store biblioteket i antikkens Alexandria bidro til brudd med mytisk tenking i en periode på mange hundre år, for rundt to tusen år siden. Odd Wormnæs beskriver her utviklingen innen filosofi og vitenskap, som Alexandria-biblioteket var en del av. Artikkelen er basert på foredrag holdt for bibliotekarer på BFs studietur til Alexandria i november 2008.

Nye minimumssatser for ubekvemstillegg i kommunesektoren (KS)

Fra 1. januar 2019 er det nye satser for ubekvemstillegg for kommunalt ansatte i KS-området. Det dreier seg om tillegg for arbeid på kvelder, lørdager og søndager. De nye satsene ble avtalt som en del av hovedoppgjøret i 2018, og har altså fått virkning fra årsskiftet vi nettopp har passert.

Bibliotekledelse og stillingsutlysninger

Burde det være et tettere samsvar mellom Bibliotekarforbundets forståelse av folkebibliotekloven og tendensen i ansettelsespolitikken i folkebibliotekene? Beate Bjørklund har funnet forskjeller, og stiller spørsmål ved hvor stor andel av lederstillinger i folkebiblioteksektoren som bør ha personal- og økonomiansvar.

Kvalifikasjonskrav i folkebibliotek – en analyse av stillingsutlysninger

Analyse av stillingsutlysninger i 2005, 2010 og 2015 viser nedgang i andelen som krever bibliotekarutdanning. Spesielt merkbart er dette i storbybibliotekene, der andelen utlysninger med slike krav har sunket fra 80 % til 0 % på disse ti årene. Det er også et tydelig skifte mot å vektlegge personlige egenskaper over utdanning og erfaring. Dette er noen av funnene i Beate Bjørklunds masteroppgave.

Et travelt år

Etter et år som forbundsleder ga arbeidet med beretningen til landsstyremøtet i november en mulighet til å oppsummere et travelt år. Som forbundsleder er jeg stolt over det store omfanget av aktivitet som finner sted i vårt forbund, skriver BF-leder Jannicke Røgler.

Sekretariatet er stengt i jula

Bibliotekarforbundets sekretariat holder stengt gjennom romjula. Du treffer oss igjen fra og med onsdag 2. januar.

Ny bibliotekplan i Oslo lover bra, mener Deichman-sjefen

Biblioteksjef Knut Skansen er fornøyd med den nye "Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022" som byrådet behandler i dag torsdag 20. desember. - Målene som er satt for perioden er en videreføring av mange av målene fra forrige planperiode, men det legges spesielt vekt på barn og unge og på å nå nye brukere av biblioteket, sier han

Flere nyheter