Tariff 2019: Unio prioriterer helse og utdanning i Oslo

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune startet torsdag 25. april. Unio vil prioritere grupper innen helse og utdanning med krav om høyskole- og universitetsutdannelse.

Tariff 2019: Oppstart i statsoppgjøret

Tirsdag 23. april kl 12 gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.

Tariff 2019: Vi trenger oppdatert info om deg!

Årets tariffoppgjør er i gang. Alle håper på løsning gjennom forhandling/megling. Men det kan bli streik. Og da er det avgjørende at BF har oppdatert info om deg: Lønn, telefonnummer og hvor du jobber. Du fikser det enkelt i BFs medlemsportal.

Tariff 2019: Unio krever at høyere utdanning prioriteres i KS-oppgjøret

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.

Ny pensjon for 800 000 offentlig ansatte foreslått

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som følger opp pensjonsavtalen om offentlig tjenestepensjon fra mars i fjor.

Det store personalskiftet på Deichman

Andelen bibliotekarer blant de ansatte på Deichmanske bibliotek i Oslo har gått dramatisk ned de siste årene. I 2014 var 60 % av de ansatte fagutdannede bibliotekarer. I 2017 er dette redusert til 39 %. I samme periode har andelen ansatte med annen høyere utdanning økt fra 22 % til 48 %.

– Regjeringen sørger for at pensjonistene taper igjen, mener Unio

Arbeidsministeren avviste Unios krav om at pensjonene må reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst da hun mandag møtte hovedorganisasjonene og pensjonistorganisasjonene. Det beklager Unio. Pensjonistoppgjøret blir magert også i år.

Lisensavdelingas død blir Nasjonalbibliotekets brød

Regjeringen la i dag fram mediemeldingen, der de blant annet foreslår ny finansieringsmodell for NRK. Lisensavdelinga blir lagt ned og de 106 ansatte i Mo i Rana mister jobben. "Derfor har regjeringa vurdert og komme fram til at delar av den økonomiske innsparinga ved å leggje ned Lisensavdelinga bør brukast til utviding av verksemda ved Nasjonalbiblioteket", heter det i meldinga.

BF spiller inn til bibliotekstrategien

Kulturdepartementet er i gang med å utarbeide ny bibliotekstrategi, og BF melder seg på med innspill. I dagens innspillsmøte til bibliotekstrategien var temaet barn og unge. BFs Kathrin Kvilstad påpekte problemene med den ulike finansieringen av skolebibliotekene. Og i et generelt skriftlig innspill fra BF om hele bibliotekstrategien, fremhever Jannicke Røgler både behov for en ny stortingsmelding om bibliotek og de ansattes behov for kompetanseutvikling.

BFs lønnsstrategi endelig på plass

– Lønnsspørsmål er noe som krever kontinuerlig arbeid året rundt, heter det i BFs ferske lønnspolitiske strategi. Dokumentet beskriver hvordan lønnsforhandlinger foregår og peker på utfordringer i dette arbeidet. Sekretariatet og forbundsstyret har arbeidet i over ett år med utkast, og i går ble altså BFs lønnsstrategi endelig vedtatt.

Flere nyheter