Bibliotekar om korona: – Jeg håper vi finner varmen sammen på biblioteket

Hvordan påvirker koronaviruset bibliotekarenes hverdag? Les bibliotekar Helene Nyens refleksjoner.

Besvar undersøkelse om arbeidssituasjonen din under «koronavåren» 2020

Ny OsloMet-undersøkelse vil se nærmere på bibliotekarers arbeidssituasjon under koronakrisen. Svar innen 15. august.

Kritiske til forslaget om ny opplæringslov

Forslaget til ny opplæringslov risikerer å svekker skolebibliotekene, skriver Bibliotekarforbundet i høringssvar.

Foreslår nasjonale krav til skolebibliotek

Bibliotekarforbundet kommer med flere forslag om skolebibliotek i sine innspill til NOU om videregående opplæring.

Sommerhilsen fra forbundsleder

Kjære medlemmer og tillitsvalgte i Bibliotekarforbundet! Nå nærmer sommerferieavviklingen seg med stormskritt. Bak oss har vi lagt noen helt spesielle måneder, og jeg er imponert og stolt over den jobben dere har gjort!

Nytt høringssvar om utdanning: Bibliotekets rolle i lovverket

Kunnskapsdepartementet har tre utredninger ute på høring denne sommeren. Dette er viktige arenaer for BFs arbeid med å forankre UH-bibliotekenes rolle i lovverket, og sikre kvalitet og et likeverdig tilbud i skolen.

Smittevernveileder for bibliotek

Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet har gått sammen om å utarbeide en smittevernveileder for bibliotek. Her finner du råd og veiledning om hvordan biblioteket gradvis og kontrollert kan åpne opp for tjenester.

Felles veileder om avvikling av ferie i 2020

På grunn av koronaepidemien har det oppstått en del usikkerhet rundt årets ferieavvikling. Unio, de andre hovedorganisasjonene og KS er enige om anbefalinger vedrørende planlegging og avvikling av ferie for 2020. Disse anbefalingene innebærer ikke at ferieloven fravikes, og utgangspunktet er at ferieavviklingen, så langt det lar seg gjøre planlegges og gjennomføres på en mest mulig normal måte. I tilfeller der ferie ikke kan gjennomføres som normalt for enkelte arbeidstakergrupper, oppfordrer partene til at det tilstrebes frivillige løsninger.

Biblioteket er stengt – biblioteket lever

Opprinnelig var planen at denne lederen skulle handle om arbeidstid og hovedoppgjør, i tillegg til litt om bærekraft – bladets tema. Men så ble verden og hverdagen snudd på hodet. Forbundsleder Veronicha A. Bergli skriver om annerledestiden i siste nummer av bibliotekaren.

Videregående kurs for tillitsvalgte

Avlyste kurs gjennomføres nå som skjermkurs

Vårens kurs for tillitsvalgte og andre interesserte BF-medlemmer måtte som kjent avlyses av smittevernhensyn. Behovet for opplæring om lønn og andre arbeidslivsspørsmål har imidlertid ikke forsvunnet, så nå arrangerer vi både grunnkurs og kurs i lokale forhandlinger som skjermkurs.

Flere nyheter