Stormen bibliotek er Årets bibliotek 2018

Stormen bibliotek er et fyrtårn som ikke bare lyser opp Bodø, men regionen rundt, heter det i juryens begrunnelse for årets tildeling.

Hva var det med Alexandria? – Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekarer og bibliotek strever med å finne sin rolle i det nye kunnskapssamfunnet. Et bidrag til avklaring kan være å utforske begrepene kunnskap og myter. Bibliotekarer vil styrke seg på å ha et bevisst forhold til hva som er hva. Vi kan spille en viktig rolle i avklaring mellom fornuft og myter på ulike kunnskapsfelt. Slik det store biblioteket i antikkens Alexandria bidro til brudd med mytisk tenking i en periode på mange hundre år, for rundt to tusen år siden. Odd Wormnæs beskriver her utviklingen innen filosofi og vitenskap, som Alexandria-biblioteket var en del av. Artikkelen er basert på foredrag holdt for bibliotekarer på BFs studietur til Alexandria i november 2008.

Nye minimumssatser for ubekvemstillegg i kommunesektoren (KS)

Fra 1. januar 2019 er det nye satser for ubekvemstillegg for kommunalt ansatte i KS-området. Det dreier seg om tillegg for arbeid på kvelder, lørdager og søndager. De nye satsene ble avtalt som en del av hovedoppgjøret i 2018, og har altså fått virkning fra årsskiftet vi nettopp har passert.

Bibliotekledelse og stillingsutlysninger

Burde det være et tettere samsvar mellom Bibliotekarforbundets forståelse av folkebibliotekloven og tendensen i ansettelsespolitikken i folkebibliotekene? Beate Bjørklund har funnet forskjeller, og stiller spørsmål ved hvor stor andel av lederstillinger i folkebiblioteksektoren som bør ha personal- og økonomiansvar.

Kvalifikasjonskrav i folkebibliotek – en analyse av stillingsutlysninger

Analyse av stillingsutlysninger i 2005, 2010 og 2015 viser nedgang i andelen som krever bibliotekarutdanning. Spesielt merkbart er dette i storbybibliotekene, der andelen utlysninger med slike krav har sunket fra 80 % til 0 % på disse ti årene. Det er også et tydelig skifte mot å vektlegge personlige egenskaper over utdanning og erfaring. Dette er noen av funnene i Beate Bjørklunds masteroppgave.

Et travelt år

Etter et år som forbundsleder ga arbeidet med beretningen til landsstyremøtet i november en mulighet til å oppsummere et travelt år. Som forbundsleder er jeg stolt over det store omfanget av aktivitet som finner sted i vårt forbund, skriver BF-leder Jannicke Røgler.

Sekretariatet er stengt i jula

Bibliotekarforbundets sekretariat holder stengt gjennom romjula. Du treffer oss igjen fra og med onsdag 2. januar.

Ny bibliotekplan i Oslo lover bra, mener Deichman-sjefen

Biblioteksjef Knut Skansen er fornøyd med den nye "Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022" som byrådet behandler i dag torsdag 20. desember. - Målene som er satt for perioden er en videreføring av mange av målene fra forrige planperiode, men det legges spesielt vekt på barn og unge og på å nå nye brukere av biblioteket, sier han

Julehilsen fra forbundslederen

Jula nærmer seg med stormskritt og med det mulighet for litt oppsummering og ettertanke.

Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen i fire nye år

– Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Samtidig har Unio vunnet fram med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye IA-avtalen, som ble undertegnet tirsdag 18. desember.

Flere nyheter