Smittevernveileder for bibliotek

Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet har gått sammen om å utarbeide en smittevernveileder for bibliotek. Her finner du råd og veiledning om hvordan biblioteket gradvis og kontrollert kan åpne opp for tjenester.

Felles veileder om avvikling av ferie i 2020

På grunn av koronaepidemien har det oppstått en del usikkerhet rundt årets ferieavvikling. Unio, de andre hovedorganisasjonene og KS er enige om anbefalinger vedrørende planlegging og avvikling av ferie for 2020. Disse anbefalingene innebærer ikke at ferieloven fravikes, og utgangspunktet er at ferieavviklingen, så langt det lar seg gjøre planlegges og gjennomføres på en mest mulig normal måte. I tilfeller der ferie ikke kan gjennomføres som normalt for enkelte arbeidstakergrupper, oppfordrer partene til at det tilstrebes frivillige løsninger.

Biblioteket er stengt – biblioteket lever

Opprinnelig var planen at denne lederen skulle handle om arbeidstid og hovedoppgjør, i tillegg til litt om bærekraft – bladets tema. Men så ble verden og hverdagen snudd på hodet. Forbundsleder Veronicha A. Bergli skriver om annerledestiden i siste nummer av bibliotekaren.

Videregående kurs for tillitsvalgte

Avlyste kurs gjennomføres nå som skjermkurs

Vårens kurs for tillitsvalgte og andre interesserte BF-medlemmer måtte som kjent avlyses av smittevernhensyn. Behovet for opplæring om lønn og andre arbeidslivsspørsmål har imidlertid ikke forsvunnet, så nå arrangerer vi både grunnkurs og kurs i lokale forhandlinger som skjermkurs.

Skolebibliotekene ved gjenåpning av skolene

I forbindelse med at skolene nå delvis har åpnet igjen, og det har kommet tydelige signaler om ytterligere åpning i ukene som kommer, har Bibliotekarforbundet fått en rekke henvendelser fra medlemmer om er usikre på rammene for drift av skolebibliotekene. Vi sammenstiller her den informasjonen vi så langt har klart å skaffe oss.

Svar fra Helsedirektoratet om gjenåpning av folkebibliotekene

Bibliotekarforbundet har jobbet med å finne ut av om folkebibliotekene kun kan gjenåpne etter nasjonale råd og retningslinjer, eller om kommunen eller regionale myndigheter kan avgjøre gjenåpning. Vi har også etterspurt nasjonale råd om smittevern for biblioteker. Her er svaret fra Helsedirektoratet.

Bærekraft tatt inn i hovedavtalen: Ønsker et taktskifte i arbeidslivet

For første gang er miljø og klima blitt en del av hovedavtalen i kommunesektoren. Hvordan kan Unio-familien følge opp?

Berekraft på ramme alvor

Hugsar nokon klimakrisa? I fjor og til og med februar gav «bærekraft» frå 11 til 13 000 treff per månad i Atekst, i mars 2020 berre 8000. Så heit var klimadebatten at «Bibliotekaren» valde å lage dette temanummeret om klimarelatert berekraft og om kva biblioteket kan gjere med saka. Nummeret var nok planlagt lenge før koronaen og kan i dag verke nærmast som ei avsporing. Men det er samanhengar her.

Ny bankavtale for alle BF-medlemmer

Flytt boliglånet ditt og spar penger!

Med den nye Unio-avtalen med Nordea Direct Bank har vi fremforhandlet en av landets laveste boliglånsrenter og flere andre fordeler til deg. Her kan det være flere tusen kroner å spare ved å bruke de nye medlemsfordelene dine. 

Hva med skolebibliotekene, Guri Melby?

BF er skuffet over de nasjonale rådene for skolebibliotektjenesten som beskrives i den fremlagte veilederen i smittevern for skolen. Forbundsleder ber om at det utarbeides tydelige retningslinjer for skolebibliotek før tjenesten starter opp, og at BF gis en mulighet til å uttale seg.

Flere nyheter