Unios inntektspolitiske uttalelse 2019

Situasjonen i norsk økonomi tilsier at lønnsveksten må økes, sier Unio i sin inntektspolitiske uttalelse for 2019. De viser til at norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang og at denne oppgangen er bred: Privat forbruk, petroleumsinvesteringer, bedriftsinvesteringer og boligbygging vil vokse mer i 2019 enn i 2018.

Norge kutter avtalen med Elsevier

- Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler, skriver Unit, direktoratet som forhandler avtalene for akademia. Avtalen med Elsevier blir ikke fornyet for 2019. I tillegg til åpen tilgang dreier dette seg om mye penger. I 2018 betalte de deltakende institusjonene nær 100 millioner kroner til Elsevier.

Pris til spillbibliotekaren Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

Bibliotekprisen for Vestfold ble i dag tildelt Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, spesialbibliotekar ved Horten bibliotek. - Han har vært banebrytende når det gjelder å skape et tilbud for spillere i regionen, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Biblioteket i ekkokamrenes tid

På overflaten kan det se ut til at sosiale medier er ytringsfrihetens nirvana. Men er virkelig sosiale medier en arena der alle konkurrerer om oppmerksomheten på like fot?

Sjelden at bibliotek avviser lån av møterom

Mange bibliotek tilbyr lån av lokaler til møter. Det kan være sjakklubb, kunstforening, språkkafe eller kodeklubb. Men også kontroversielle organisasjoner kan banke på døra til biblioteksjefen og be om møtelokale. Vi har spurt et utvalg biblioteksjefer om de har avvist mange. Det har de ikke.

Bibliotek berre i byar og tettbygde strøk?

- Eg har til gode å sjå eit innlegg med positiv omtale av mobile bibliotektenester frå dei som representerer nasjonal bibliotekpolitikk, skriv Sigrid Furnes, leiar i Mobilis, NBFs spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd. Ho er kritisk til manglande draghjelp frå statleg hald. – Det er fristande å seia at det er snarare tvert om, skriv ho som tilsvar til kva Nasjonalbibliotekets Svein Arne Tinnesand sa i Bibliotekaren 4/2018.

BFs reiseforsikring – trygghet på små og store reiser

Har du reiseforsikring som dekker dine behov? Mange reisende nordmenn dropper den tradisjonelle reiseforsikringen, og satser på at forsikring gjennom kredittkortet holder. Men det er ikke nødvendigvis en god løsning, sier Forbrukerrådet. Les mer om BFs reiseforsikring.

Fokus på biblioteksjefenes ansvarsområde

Fire foreninger på bibliotekområdet har gått sammen om en plakat med anbefalinger for "biblioteksjefenes ansvarsområde". De opplever et stigende antall saker som handler om endringer av biblioteksjefers ansvarsområde og handlingsrom.

Bibliotekarstudenter gjør røde lenker blå!

Per september 2018 er rundt 22 % av biografiene i bokmål-wikipedia om kvinner. Av 150 000 er det kun 34 000. – Det er riktignok flere menn enn kvinner i historiebøkene, men det er allikevel et gap i antall biografier, skriver tre bibliotekstudenter som ville gjøre noe med dette. De har hatt ekstra wikipedia-fokus på kvinner som prosjektarbeid ved OsloMet.

Den gode debatten

Deler av den offentlige samtale foregår på bibliotekene, enten i det fysiske rommet eller i sosiale medier. Her brytes ulike standpunkter mot hverandre. En god debatt forutsetter imidlertid at spillereglene følges.

Flere nyheter