Tillitsvalgte ser at Deichman endrer seg

– Søkere med bibliotekarutdanning kommer med en kompetanse som ikke blir etterspurt hos oss, og så spør vi i stedet etter noe som de ikke har i studiet. Dette er problematisk, sier tillitsvalgte på Deichman.

Amerikansk «trailblazing» for informasjonskompetanse

Det skjer mye på undervisningsfronten innen bibliotek. Og som vanlig er amerikanerne tidlig ute på feltet, skriver Karen Marie Øvern. Hun har vært på konferanse i Minneapolis der ideer og erfaringer om bibliotekundervisning og informasjonskompetanse ble drøftet.

Organisasjonsarbeid i BF Trøndelag

– Vi som har verv i BF kan slik sett sammenlignes med arbeidslivets brann- og feiervesen: mye forebyggende arbeid og tilstrekkelig kapasitet for utrykning, skriver Morten Olsen Haugen. Han deler erfaringer som mangeårig fylkeslagsleder i Trøndelag.

Åpen tilgang i et lukket land

Myanmar er i ferd med å åpne seg opp, på mange måter. Et lukket land med en trøblete fortid ønsker å endre kurs. Også når det gjelder Open Access, forteller Monica Roos i KnowledgeArc.

Tariff 2019: Lokale forhandlinger i KS – Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

Årets forhandlinger i kap. 3 og 5 nærmer seg, og i den forbindelse har vi samlet informasjon om det sentrale oppgjøret (kap. 4) samt råd og tips til prosessen videre slik at forhandlingene kan bli en god opplevelse for både medlemmer og tillitsvalgte.

Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit

Kunnskapsorganisering dreier seg om å tilrettelegge for formidling av informasjon. Bibliotekene skal støtte opp om den enkeltes søking etter sannhet. Men hvilket forhold har informasjonen vi formidler til sannhet og beslektede begrep? Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Fr. H. Svendsen, gav et dykk ned i det grunnleggende med foredraget "Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit".

Embret Rognerød blir ny kommunikasjonsrådgiver i BF

Forbundsstyret har tilsatt Embret Rognerød i den ledige stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Bibliotekarforbundet. Han overtar blant annet redaktøransvaret for Bibliotekaren og utvikling av BFs nettsider.

Sommerhilsen fra kontorleder

Sekretariatet holder i år åpent gjennom hele sommeren, men bemanninga vil være redusert fra nå og fram til midten av august.

Personlig egnet for Deichman

– Jeg skulle ønske at ansatte i større grad var med på å bestemme hva slags kompetanse vi egentlig trenger når en stilling blir ledig. Som fagforening kommer vi ofte inn på slutten av prosessen, og da kan det være for sent å markere uenighet. De lokale tillitsvalgte burde være med fra starten av prosessen for å sikre at de ansatte stiller seg bak utlysninga.

Tillitsvalde ved HVL vil opne BF for universitetsbibliotekarane

Det er krevjande å vere lita fagforeining i ein stor høgskule. Medlemstalet tel mykje når ein skal gjere seg gjeldande. Ved Høgskulen på Vestlandet vil dei svært gjerne at komande BF-landsmøte gjer endringar i medlemskriteria. Då kan dei invitere universitetsbibliotekarane inn.

Flere nyheter