– Har ventet lenge nok på e-lydbøkene

E-lydbøker øker i popularitet. Men det er fremdeles uavklart hvordan de skal formidles gjennom bibliotek. Det har blitt oppmerksomhet og en smule temperatur i dette spørsmålet nå, ikke minst etter oppslag i Aftenposten. Vi har spurt Ørjan Persen, leder i BFs arbeidsgruppe for e-bøker, om å kommentere situasjonen.

Jannicke på bærekraftkonferansen

– Delingsøkonomien ligger i bunn for virksomheten. Bibliotekarer opplever at flere og flere setter pris på det, sa BF-leder Jannicke Røgler i en paneldebatt under Bærekraftkonferansen i Bergen onsdag 6. februar.

Plan S-avtale med storforlag like rundt hjørnet

– UNIT forventer om kort tid å signere avtale med ett av de store forlagene, avslørte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø da hun tirsdag 5. februar måtte svare på spørsmål i Stortinget om Plan S. – Politikken for åpen tilgang til forskning er i ferd med å bære frukter, la hun til.

– Hva kommer etter eBokBib?

eBokBib har hatt nesten hele markedet for utlån av e-bøker i folkebibliotekene. Men fra fra 1. januar 2020 legges det ned. – Det er svært beklagelig at en så sentral aktør som Bibliotek-Systemer AS fra 2020 ikke lenger vil tilby noen løsning for utlån av e-bøker og e-lydbøker, sier BF-leder Jannicke Røgler, som er opptatt av hva som kommer etter dette.

Axiell kjøper Bibits for å «bane vei for Quria»

Med Axiells oppkjøp av Bibliotekenes IT-senter (Bibits) skjer det vesentlige endringer i leverandørindustrien på bibliotekfeltet. - Axiell gjør dette trekket for å bane vei for Quria, Axiells skybaserte bibliotektjenesteplattform, skriver Axiell i en pressemelding. Dermed må man regne med at Bibits-systemet Mikromarc etter hvert fases ut.

– Frontfaget løser ikke lønnsgapet mellom kvinner og menn

Likelønn var tema på en høring i Stortingets Familie- og kulturkomité i dag. Unio-nestleder Kjetil Rekdal var klar på at vi trenger hjelp fra regjering og storting for å få slutt på at yrker i kvinnedominert sektor er lavere betalt enn i mannsdominert sektor.

Etter Granavolden: Uendret bibliotekpolitikk

Digital omstilling og «utenrikskulturell satsing», det er noen av hovedpoengene i litteratur-, bibliotek- og og språkpolitikken til den nye regjeringen Solberg. KrFs inntreden har ikke medført noen endring i bibliotekpolitikken. Det var da heller ikke forventet. Også nå fremheves den norske storsatsingen på bokmessen i Frankfurt 2019 som «en viktig utenrikskulturell satsing».

E-bøker og e-lydbøker i bibliotekene – politisk uttalelse fra BF

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby brukerne sine et svært begrenset utvalg. Per januar 2019 er det kun 400 titler. Forleggerforeningen har avslått Nasjonalbibliotekets forslag til løsning, og dermed står forlagene fritt til å tilby bibliotekene innhold eller ikke. Bibliotekarforbundet mener Kulturdepartementet må innføre leveringsplikt av digitalt innhold, sier BFs forbundsstyre i denne uttalelsen.

Stormen bibliotek er Årets bibliotek 2018

Stormen bibliotek er et fyrtårn som ikke bare lyser opp Bodø, men regionen rundt, heter det i juryens begrunnelse for årets tildeling.

Hva var det med Alexandria? – Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekarer og bibliotek strever med å finne sin rolle i det nye kunnskapssamfunnet. Et bidrag til avklaring kan være å utforske begrepene kunnskap og myter. Bibliotekarer vil styrke seg på å ha et bevisst forhold til hva som er hva. Vi kan spille en viktig rolle i avklaring mellom fornuft og myter på ulike kunnskapsfelt. Slik det store biblioteket i antikkens Alexandria bidro til brudd med mytisk tenking i en periode på mange hundre år, for rundt to tusen år siden. Odd Wormnæs beskriver her utviklingen innen filosofi og vitenskap, som Alexandria-biblioteket var en del av. Artikkelen er basert på foredrag holdt for bibliotekarer på BFs studietur til Alexandria i november 2008.

Flere nyheter