Foreløpig TBU-rappport for inntektsoppgjørene 2020

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la i dag frem en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene i 2020.

Ny forbundsleder er på plass

Fra 1. januar er Veronicha Angell Bergli på plass i Bibliotekarforbundets lokaler som forbundsleder. Veronicha vil fungere som forbundsleder fram til landsmøtet i november.

Årets lønnsoppgjør nærmer seg

I disse dager starter forberedelsene til årets lønnsoppgjør. BFs tariffutvalg i de ulike sektorene diskuterer hvilke krav BF bør komme med i årets oppgjør – som for øvrig er et hovedoppgjør, dvs. at ikke bare kan forhandles om lønn, men også om arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling og annet.

Årsmøtesesongen er i gang

Perioden fra begynnelsen av februar til midten av mars er tida for årsmøter i BFs fylkeslag. Her finner du dato og sted for årsmøtet i ditt fylkeslag. OBS: I BF er det fortsatt de "gamle" fylkene som gjelder, i hvert fall fram til landsmøtet i november.

Trøndelag fylkesbibliotek er Årets bibliotek 2019

«Trøndelag fylkesbibliotek sitt arbeid for samisk språk er av stor og livsviktig betydning for de små samiske språkene i Sapmi, og for kulturelt språkmangfold i hele Norge,» skriver juryen i sin begrunnelse.

Ny kommune eller region? Oppdater medlemsinformasjonen din!

Fra nyttår jobber omtrent 400 av Bibliotekarforbundets medlemmer i en kommune eller fylkeskommune som er slått sammen med en annen. Husk å oppdatere din medlemsinformasjon!

Forbundsleders julehilsen: Takk for den store innsatsen dere gjør!

BF-leder Jannicke Røgler takker for seg og ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en god jul.

BF presenterer «Tre veier inn i framtida» under Bibliotekmøte 2020

Bibliotekarforbundet utfordrer bibliotekarer til å snakke om framtidens arbeidsoppgaver under bibliotekmøtet i mars.

Statsbudsjett: BF spiller inn flere viktige saker for biblioteksektoren

Økning av fagforeningsfradraget, kompetanseløft for bibliotekarer og videreføring av Helsebiblioteket er blant sakene BF ber regjeringen prioritere i statsbudsjettet for 2021.

Forslag til ny opplæringslov: – Bør stille enda større krav om bibliotek

Opplæringslovutvalget vier mer plass til bibliotek. Men dessverre inneholder ikke utredningen en forskrift som kan sikre norske skoleelever et jevnbyrdig skolebibliotektilbud.

Flere nyheter