Ny praksispolitikk utfordrer bibliotekarutdanningene

Unios nye praksispolitikk tar til orde for forpliktende avtaler mellom utdanning og praksis. Plukker bibliotekarutdanningene opp hansken?

Lanserer mentorordning for bibliotekledere

I høst lanserer vi vår nye mentorordning. Meld din interesse innen 15. oktober!

– Endelig en strategi for hele feltet

- Det er svært gledelig at den nye bibliotekstrategien ser hele sektoren vår under ett. Men vi savner en strategi for kompetanseutvikling for bibliotekarer, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Erling Bergan slutter som redaktør

1. september slutter Erling Bergan som redaktør i BF. - I en generasjon har Bergan vært en svært markant og tydelig stemme i bibliotekfeltet, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Utfordret politikerne om nye Deichman

Blir det økt bemanning og bedre åpningstider på nye Deichman? BFs tillitsvalgte på Deichman stilte Oslopartiene til veggs.

Her er programmet til Bibliotekarforbundets lederkonferanse

Er du leder og BF-medlem? Se programmet til Bibliotekarforbundets lederkonferanse og meld deg på innen 3. september!

Ønsker omkamp i Bærum

Bibliotekarforbundet mener det er bekymringsfullt at Bærum kommune ønsker å kutte bevilgningen til skolebibliotekene.

Om skolebibliotekarenes viktige rolle i skolen – politisk uttalelse fra BF

Skolebibliotekaren er en uunnværlig ressurs for å sikre skolebibliotektjenester av høy kvalitet i en tid der kildekritikk trengs mer enn noensinne. Vi krever et nytt lovverk der det stilles krav som kan sikre kvalitet og et likeverdig tilbud for elever og lærere i hele Norge.

Hege B. Johnsen

Tariff 2019: Slik blir den nye lønnen i kapittel 4

Tilhører du KS kapittel 4? Etter spørsmål fra medlemmer har vi samlet eksempler på hvordan de nye minstelønnssatsene slår ut i forhold til tidligere avtalte lokale tillegg.

Meld deg på høstens arrangementer!

Bibliotekarforbundet arrangerer både tillitsvalgtkonferanse og lederkonferanse i høst. Meld deg på nå!

Flere nyheter