4 ting du bør vite før du drar på ferie

Sommeren er høysesong for reiseskader. Forsikringsselskapet Tryg får inn ca. 40 prosent flere saker i sommermånedene. Selskapet opplever at mange ikke har satt seg godt nok inn i hva de kan få dekket og hvilken hjelp de kan få med reiseforsikring. Her forteller Roar Hagen i BF Forsikring om 4 ting du bør vite før du legger ut på tur.

Etiske diskusjoner om virkelighetslitteraturen

Det er utenfor faktasjekkingens domene. Litteraturen som beskriver virkelige personer og hendelser i forfatterens liv, som gir seg ut for å være sann, men hvor forfatteren kan ha gjort endringer slik at en ikke kan være sikker. Virkelighetslitteraturen brer om seg, og skaper ofte etiske diskusjoner.

Tre på forhandlingskurs

I mars deltok 12 tillitsvalgte og medlemmer på BFs kurs i lokale forhandlinger på Lillestrøm. De fikk grunnleggende innføring i forhandlingssystemet og lønnssystemet i offentlig sektor, med fokus på lokale forhandlinger, kravskriving og argumentasjon. Vi snakket med tre deltakere etter kurset, om læringsutbyttet og BF-tillitsvalgtes rolle der de jobber.

Elsevier-avtalen: Spillet bak kulissene

Norske Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – sto for en verdensnyhet i slutten av april da de hadde oppnådd avtale med Elsevier, kjent som det «vanskeligste» av de store tidsskriftforlagene. Ifølge flere kommentatorer vil avtalen bli en døråpner for Plan S og Open Access internasjonalt.

Hvor dyr blir modellen for e-lydbøker?

Etter samtaler med Forleggerforeningen lanserer Nasjonalbiblioteket nå en kjøps- og utlånsmodell for e-lydbøker i bibliotek. Folkebibliotekene har lenge ønsket å tilby e-lydbøker, men har kun hatt tilgang til utgivelsene fra noen få forlag som Vigmostad & Bjørke og Samlaget. "De tre store" har nektet å selge e-bøker til bibliotekutlån. Med den nye modellen kan folkebibliotekene snart låne ut e-lydbøker. Men det er en dyr ordning. Og det vil bli kø.

Ta godt imot praksisstudentene!

- Mange med meg har sikkert fått mye av yrkesutøvelsen definert ut i fra bibliotekarutdanningenes praksisperiode. En nysgjerrighet på bibliotekarbeid har blitt til et helt liv i yrket, sier Jannicke Røgler. Hun vil at vi tar godt imot både praksisstudentene og nye kolleger, og bruker kunnskapen de har ervervet seg.

Ved årsskiftet blir det lederskifte i BF

Forbundsleder Jannicke Røgler skal fra 1. januar 2020 over i stilling som seksjonsleder under fylkesbiblioteksjefen i Viken. Hun fratrer da som forbundsleder i BF fra samme dato. Nestleder Veronicha Angell Bergli tiltrer fra samme dato som fungerende forbundsleder i BF fram til ordinært landsmøte høsten 2020.

Aslak Sira Myhre om de 70 nye stillingene

Lenge var nasjonalbibliotekaren ganske taus om tilveksten på 70 nye stillinger som mediemeldingen ga Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Her forklarer han hvorfor.

Den endelige Plan S er lansert

Den endelige versjonen av Plan S - en internasjonal avtale om åpen tilgang til vitenskapelige tidsskrifter - ble presentert i London på onsdag. Innføringen er utsatt med ett år. For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene , er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021. Kritikerne har fått et visst gjennomslag.

Tariff 2019: Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Flere nyheter