Som en kork i opprørt hav

Kan vi frykte «danske tilstander» når det gjelder filialnedleggelser, eller «britiske tilstander» når det gjelder privatisering og frivillig drift av folkebibliotek? Vi har spurt Anders Ericson i forbindelse med artiklene han har skrevet om biblioteksituasjonen i Storbritannia og Danmark.

Hvor blir det av bibliotekene i Storbritannia?

Britiske folkebibliotek har mistet 10 000 årsverk de siste åtte årene. I samme periode har det blitt 650 færre bibliotekenheter. I tillegg har 500 mindre bibliotek gått over til å bli drevet gratis av frivillige. Hva er det som har skjedd?

Skolebibliotekene i Finnmark er reddet!

Skolebibliotekarene i Finnmark har vært alvorlig truet i høst. Nå har det brede politiske arbeidet som er gjort fra BFs tillitsvalgte og en rekke andre aktører gitt resultater. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik møtte elevdemonstrasjonen i Vadsø før fylkestinget åpnet i dag. NRK Finnmark skriver: «Hun kunne fortelle at Arbeiderpartiet vil beholde skolebibliotekartjenesten som den er i dag.» Og senere i dag kom det en pressemelding som bekreftet dette.

Kvinnherad har gått fra 11 filialer til 1 bokbuss

Hvorfor skal en kommune ha bibliotekfilialer? Eller bokbuss? Begge kan begrunnes med store avstander i kommunen. Kvinnherad hadde 12 bibliotekavdelinger på 80-tallet. I dag har de ett bibliotek og en bokbuss. Vi har spurt biblioteksjef Trude Hege Bergesen hvordan det fungerer.

Kommunesammenslåing og nytenking

I 2007 trådte kommunalreformen i kraft i Danmark. 271 kommuner ble slått sammen til 98 store kommuner, og 14 amt ble til fem regioner. Vi har hørt om de mange bibliotekfilialene som ble nedlagt i de første årene etter reformen. Men hvordan tenker den danske BF-lederen om dette nå, ti år etter omleggingen?

Bokbåten treffer folk hjemme

Den mest originale bibliotekenheten i Norge er utvilsomt bokbåten. Høyt elsket og hardt presset av stadig tilbakevennende kuttforslag. Men Epos dekker et bibliotektilbud til mange av Vestlandets grisgrendte strøk med kai. Thomas Brevik gir sin begrunnelse for hvorfor bokbåten er viktig.

Utlysing av BF-stipend til «Granitol vol 2»

Snart arrangeres bibliotekfestivalen "Granitol vol. 2", med "foredragsholdere som har brutt mønster og flyttet grenser". Det hele foregår på Gjøvik 30. januar–1. februar 2019, med workshops, utflukt, musikk, festivalkunst, festivalmat og spennende bibliotekfolk. Nå kan du søke BF-stipend for å delta.

Forventer endringer i filialstrukturen

- Historiene om biblioteket som en stadig taper på budsjettene er livsfarlige. For hvis det er sant, da må vi inn i en forsvarskamp for å beholde det vi har. Men når vi nå opplever at bibliotekene er høyere på den politiske dagsorden, og blir viktigere for både politikere og befolkning, da kan vi flytte posisjonene våre videre framover. Dette er viktig å tenke gjennom når en argumenterer for bibliotek.

Forsikring og miljø

I mange år har det vært fokus på miljø, og vi blir alle oppfordret til å redusere forbruket vårt. På BFs forsikringskontor har vi fokus på å få redusert bruken av papir.

Omstilling på gang? Viktig å starte tidlig!

- I en omstillingsprosess må hver enkelt bibliotekar se kritisk på egen kompetanse, om man er faglig godt nok rustet til å møte kravene arbeidsgiver stiller, skriver Jannicke Røgler. Hun forteller her fra en panelsamtale om kommunesammenslåing på Larvik bibliotek 22. november, der hun ga råd om hva det er lurt å huske på ved kommunesammenslåinger sett fra et fagforeningsperspektiv.

Flere nyheter