Krever satsing på skolebibliotek

- Det er avgjørende å gi alle barn et godt skolebibliotektilbud, sa Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik til Stortingets familie- og kulturkomité. Hun håpet skolebibliotekene ville bli vektlagt mer i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen enn de har blitt i kulturmeldingen.

BF snakket e-lydbøker til Stortinget

Det er voksende interesse for e-lydbøker, men forlagene vegrer seg for å la bibliotekene formidle dem. Under Stortingshøringen om kulturmeldinga tok BFs Ørjan Persen opp dette brennaktuelle spørsmålet. Han foreslo både leveringsplikt til offentlige bibliotek og å inkludere dem i innkjøpsordningene.

– Har ventet lenge nok på e-lydbøkene

E-lydbøker øker i popularitet. Men det er fremdeles uavklart hvordan de skal formidles gjennom bibliotek. Det har blitt oppmerksomhet og en smule temperatur i dette spørsmålet nå, ikke minst etter oppslag i Aftenposten. Vi har spurt Ørjan Persen, leder i BFs arbeidsgruppe for e-bøker, om å kommentere situasjonen.

Jannicke på bærekraftkonferansen

– Delingsøkonomien ligger i bunn for virksomheten. Bibliotekarer opplever at flere og flere setter pris på det, sa BF-leder Jannicke Røgler i en paneldebatt under Bærekraftkonferansen i Bergen onsdag 6. februar.

Plan S-avtale med storforlag like rundt hjørnet

– UNIT forventer om kort tid å signere avtale med ett av de store forlagene, avslørte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø da hun tirsdag 5. februar måtte svare på spørsmål i Stortinget om Plan S. – Politikken for åpen tilgang til forskning er i ferd med å bære frukter, la hun til.

– Hva kommer etter eBokBib?

eBokBib har hatt nesten hele markedet for utlån av e-bøker i folkebibliotekene. Men fra fra 1. januar 2020 legges det ned. – Det er svært beklagelig at en så sentral aktør som Bibliotek-Systemer AS fra 2020 ikke lenger vil tilby noen løsning for utlån av e-bøker og e-lydbøker, sier BF-leder Jannicke Røgler, som er opptatt av hva som kommer etter dette.

Axiell kjøper Bibits for å «bane vei for Quria»

Med Axiells oppkjøp av Bibliotekenes IT-senter (Bibits) skjer det vesentlige endringer i leverandørindustrien på bibliotekfeltet. - Axiell gjør dette trekket for å bane vei for Quria, Axiells skybaserte bibliotektjenesteplattform, skriver Axiell i en pressemelding. Dermed må man regne med at Bibits-systemet Mikromarc etter hvert fases ut.

– Frontfaget løser ikke lønnsgapet mellom kvinner og menn

Likelønn var tema på en høring i Stortingets Familie- og kulturkomité i dag. Unio-nestleder Kjetil Rekdal var klar på at vi trenger hjelp fra regjering og storting for å få slutt på at yrker i kvinnedominert sektor er lavere betalt enn i mannsdominert sektor.

Etter Granavolden: Uendret bibliotekpolitikk

Digital omstilling og «utenrikskulturell satsing», det er noen av hovedpoengene i litteratur-, bibliotek- og og språkpolitikken til den nye regjeringen Solberg. KrFs inntreden har ikke medført noen endring i bibliotekpolitikken. Det var da heller ikke forventet. Også nå fremheves den norske storsatsingen på bokmessen i Frankfurt 2019 som «en viktig utenrikskulturell satsing».

E-bøker og e-lydbøker i bibliotekene – politisk uttalelse fra BF

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby brukerne sine et svært begrenset utvalg. Per januar 2019 er det kun 400 titler. Forleggerforeningen har avslått Nasjonalbibliotekets forslag til løsning, og dermed står forlagene fritt til å tilby bibliotekene innhold eller ikke. Bibliotekarforbundet mener Kulturdepartementet må innføre leveringsplikt av digitalt innhold, sier BFs forbundsstyre i denne uttalelsen.

Flere nyheter