Kutter skolebibliotekarstillinger i Bærum

Bærum kommune kutter og fjerner skolebibliotekarstillinger. – Nå ser vi konsekvensene av budsjettkuttene, sier Bente Ørberg, rådgiver i Bibliotekarforbundet.

Budstikka 4.11.2021

Fra nyttår er fire skoler i Bærum uten fagutdannet skolebibliotekar, skriver Budstikka i dag (bak betalingsmur). I tillegg kuttes flere deltidsstillinger. Dette kommer etter et vedtatt kutt i budsjettene for skolebibliotek på ti prosent for 2021 og ti prosent for 2022.

Bekymret for tilbudet

Tillitsvalgte i Bærum er bekymret for det faglige tilbudet når stillinger fjernes helt eller kuttes ned.

– Skolebibliotekarer i små stillinger kommer i skvis mellom det de klarer å tilby og hva lærerne forventer og elevene har behov for. Vi frykter også for rekrutteringen og at yngre bibliotekarer søker seg ut av Bærum, sier tillitsvalgt Brit Marit Hope til Budstikka.

Bente Ørberg, rådgiver i Bibliotekarforbundet, mener kommunen mangler respekt for og kunnskap om kompetansen skolebibliotekarene har.

– Bærum kommune har alltid satset på fagutdannede skolebibliotekarer, mens Oslo har vært dårlige. Nå går Oslo motsatt vei og ruster opp, mens Bærum kutter. Det er sjokkerende og trist at et skoleparti som Høyre ikke tar dette alvorlig og ser betydningen det har for elevene, sier hun til Budstikka. 

Skolesjef Siv Herikstad forteller i samme avis at skolebibliotekene nå bemannes blant annet av lærere.

– Skolebibliotekene i Bærum har bibliotekansvarlig ved skolen. Det kan være flere ansatte på en skole som deler på oppgavene ved et skolebibliotek som omfatter de vanlige bibliotekoppgavene. Skolene organiserer dette arbeidet på litt ulik måte.

Ser konsekvensene

Bibliotekarforbundet har fulgt denne saken over tid og har også tidligere gått ut mot kuttene som først ble foreslått i 2018.

– Våre tillitsvalgte har jobbet i mange år i Bærum for å stoppe kuttene, men ikke blitt hørt av politikerne. Nå ser vi konsekvensene, sier Bente Ørberg, rådgiver i Bibliotekarforbundet.