Mentorordning for ledere

Er du fersk i lederrollen? Eller er du en bibliotekleder med noen års erfaring, som ønsker å bidra til å heve andres kompetanse?

Bibliotekarforbundets mentorprogram er et tilbud både til deg som er fersk som leder og til mer erfarne bibliotekledere. Her legger vi til rette for samtaler mellom to ledere på ulikt trinn i yrkeskarrieren, som møtes på jevnlig basis i løpet av året.

Bibliotekledere i alle deler av sektoren kan delta, om du for eksempel er skolebibliotekar i videregående skole, jobber i fagbibliotek eller i folkebibliotek.

Vil du være med på årets mentorordning? Du kan melde din interesse ved å fylle ut skjemaet i dokumentet «Invitasjon til bibliotekleder» (for ledere) eller skjemaet «Mentorpåmelding» (for mentorer) nederst i artikkelen. Fristen for å søke om deltakelse i årets runde av ordningen er 25. mars 2022.

Alle bibliotekledere kan delta på programmet, uavhengig av om de er medlemmer i BF eller ikke. Det er også mulig å delta i flere runder. Ledere kan selv ønske seg en mentor, og vi vil ta hensyn til disse ønskene når vi kobler leder og mentor.

Positive tilbakemeldinger fra deltagerne
Bibliotekarforbundet startet opp mentorordningen for ledere høsten 2019. Ordningen har fått svært positive tilbakemeldinger.

Les erfaringer fra deltagerne: – En personlig utviklingsprosess

Her er dokumentene du trenger:
Eksempel på spørsmål til samtaler
Forslag til samtaleemner
Invitasjon til bibliotekleder
Retningslinjer for samtalene
Kontrakt mentor og bibliotekleder
Metode for veiledning
Mentorpåmelding

Har du spørsmål rundt ordningen? Ta gjerne kontakt med programansvarlig Linda Rasten eller med BFs sekretariat!

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Bibliotekaryrket er et yrke hvor mange blir ledere, men hvor en stor andel har hatt lite eller ingen formell lederutdanning før man tiltrådte sin første lederjobb. Bfs mentorordning gir ledere, nye og erfarne, mulighet til å bygge større nettverk og dele erfaringer. For meg har det vært utbytterikt å være mentor,  særlig fordi jeg i samtalene med adepten også får reflektert over egen praksis.»

“Mentorordningen har vært viktig for meg som ny i lederrollen. Veiledning, innspill, inspirasjon, problemløsninger, refleksjoner og gode samtaler. Det å kunne uforbeholdent ta imot, og gi tilbake av jobberfaringer vi begge har, det har vært veldig bra og ikke minst utviklende for meg som leder og medarbeider.”

«For meg som mentor er det en gave å få lov til å dele mine erfaringer gjennom 30 år med en som er relativt ny som biblioteksjef. Som mentor får jeg også god mulighet til å reflektere over egen praksis. En perfekt vinn-vinn situasjon som anbefales for alle bibliotekledere»

«Mentorordninga la til rette for gode samtalar og sparring rundt overordna strategiske grep og leiing. Fordi samtalane var planlagde i god tid, fekk vi tenkt gjennom og førebudd samtalane på ein god måte. Det letta også gjennomføringa at dei låg i kalenderen.

Mentorordninga har vore av stor verdi for meg som leiar. Å ha moglegheit til å diskutere store og små spørsmål med ein meir erfaren kollega, som har vore i ein liknande situasjon, er gull verdt.»