Mentorordning for ledere

Er du fersk i lederrollen? Eller er du en bibliotekleder med noen års erfaring, som ønsker å bidra til å heve andres kompetanse?

Bibliotekarforbundets mentorprogram er et tilbud både til deg som er fersk som leder og til mer erfarne bibliotekledere. Her legger vi til rette for samtaler mellom to ledere på ulikt trinn i yrkeskarrieren, som møtes på jevnlig basis i løpet av året.

Bibliotekledere i alle deler av sektoren kan delta, om du for eksempel er skolebibliotekar i videregående skole, jobber i fagbibliotek eller i folkebibliotek.

Vil du være med på årets mentorordning? Du kan melde din interesse ved å fylle ut skjemaet i dokumentet «Invitasjon til bibliotekleder» (for ledere) eller skjemaet «Mentorpåmelding» (for mentorer) nederst i artikkelen.

Alle bibliotekledere kan delta på programmet, uavhengig av om de er medlemmer i BF eller ikke. Det er også mulig å delta i flere runder. Ledere kan selv ønske seg en mentor, og vi vil ta hensyn til disse ønskene når vi kobler leder og mentor.

Vi følger opplegget til DFØs (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) mentorporgram. Det kan du lese mer om her

Positive tilbakemeldinger fra deltagerne
Bibliotekarforbundet startet opp mentorordningen for ledere høsten 2019. Ordningen har fått svært positive tilbakemeldinger.

Les erfaringer fra deltagerne: – Fantastisk å komme på innsiden av en annen leders tilværelse

Her er dokumentene du trenger:
Eksempel på spørsmål til samtaler
Forslag til samtaleemner
Invitasjon bibliotekleder
Retningslinjer for samtalene
Kontrakt mentor og bibliotekleder
Metode for veiledning
Mentorpåmelding

Har du spørsmål rundt ordningen? Ta gjerne kontakt med BFs sekretariat!

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Mentordningen er en fin anledning til å reflektere over egen lederpraksis og erfare at vi tenker aller best i et fellesskap med andre. Store utfordringer kan plutselig bli håndterbare fordi vi setter av tid til å snakke sammen i en ellers hektisk arbeidshverdag. Å lede medfører veldig sjelden noe fasitsvar på hva og hvordan oppgavene skal løses. De gangene jeg kan bidra i en positiv retning, oppleves derfor som ekstra verdifulle.«

«Mentorordningen gir et stort utbytte for leder som jobber i små kommuner med få eller ingen kolleger innenfor fagfeltet sitt. Muligheten til å snakke om bibliotekets rolle, stedsutvikling og egen rolle i organisasjonen med enn erfaren leder er viktig for egen utvikling.»

«Jeg har nå vært mentor for tredje gang, og det er lærerikt og gir stort utbytte for begge parter. Jeg får gitt litt av min erfaring, og så får jeg noen ungdommelige «friske pust» tilbake. Dette bør flere ta seg tid til i en travel hverdag.»

«Bibliotekaryrket er et yrke hvor mange blir ledere, men hvor en stor andel har hatt lite eller ingen formell lederutdanning før man tiltrådte sin første lederjobb. Bfs mentorordning gir ledere, nye og erfarne, mulighet til å bygge større nettverk og dele erfaringer. For meg har det vært utbytterikt å være mentor,  særlig fordi jeg i samtalene med adepten også får reflektert over egen praksis.»

“Mentorordningen har vært viktig for meg som ny i lederrollen. Veiledning, innspill, inspirasjon, problemløsninger, refleksjoner og gode samtaler. Det å kunne uforbeholdent ta imot, og gi tilbake av jobberfaringer vi begge har, det har vært veldig bra og ikke minst utviklende for meg som leder og medarbeider.”

«For meg som mentor er det en gave å få lov til å dele mine erfaringer gjennom 30 år med en som er relativt ny som biblioteksjef. Som mentor får jeg også god mulighet til å reflektere over egen praksis. En perfekt vinn-vinn situasjon som anbefales for alle bibliotekledere»

«Mentorordninga la til rette for gode samtalar og sparring rundt overordna strategiske grep og leiing. Fordi samtalane var planlagde i god tid, fekk vi tenkt gjennom og førebudd samtalane på ein god måte. Det letta også gjennomføringa at dei låg i kalenderen.

Mentorordninga har vore av stor verdi for meg som leiar. Å ha moglegheit til å diskutere store og små spørsmål med ein meir erfaren kollega, som har vore i ein liknande situasjon, er gull verdt.»