Bibliotekaren

Bibliotekaren utgis av Bibliotekarforbundet og utkommer med fire nummer i året.

Kontakt redaktøren:

Embret Rognerød
Tlf: 94 83 63 28
Epost