Bibliotekaren

Bibliotekaren utgis av Bibliotekarforbundet (BF) og utkommer med fire nummer i året.

Kontakt redaktøren:

Erling Bergan
Runnen 4, 6812 Førde
Tlf.: 91 31 80 01
Epost