Bibliotekaren

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets eget tidsskrift. Bladet presenterer saker fra arbeidslivet til norske bibliotekarer, retter søkelyset på den bibliotekpolitiske debatten og setter bibliotekfaglige saker på dagsordenen.

Redaksjon

Tidsskriftet Bibliotekaren utgis av Bibliotekarforbundet.
ISSN 0804-4147
ISSN 1503-836X (online)

Nyheter

innsiden av barneavdelingen på et ødelagt ukrainsk bibliotek. foto.Den ukrainske bibliotekforeningen
Portrett av Vanja Øyrås. Foto.
Liten robot sammen med kvinnlig forsker, ser på hverandre. Foto.NTNU