Bli medlem

Som medlem hos oss blir du en del av en organisasjon som jobber for å sikre bibliotekarer faglige og økonomiske fordeler.

Bibliotekarforbundet er det naturlige fagforbundet for bibliotekarer. Vi kjenner yrket, og vi organiserer medlemmer i hele biblioteksektoren.

Under kan du se hvilke fordeler medlemskap i Bibliotekarforbundet gir deg.

Hvem kan bli medlem?

Alle som har bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet – storbyuniversitetet, bachelor i dokumentasjonsvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet eller bachelor i skolebibliotekkunnskap fra Universitetet i Agder, kan bli medlem. Det kan også kandidater med annen bachelor- eller mastergrad med minimum 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden.

Hva koster det?

Her er våre gjeldende kontingentsatser

Medlemsfordeler

Meld deg inn nå