Oppføringer av Erling Bergan

Hvor dyr blir modellen for e-lydbøker?

Fram til nå har bibliotekene bare unntaksvis kunnet tilby norske digitale lydbøker til sine lånere fordi forlagene har vært tilbakeholdne med å selge dette til utlån i bibliotek. – Jeg er svært glad for at Nasjonalbiblioteket har funnet en modell som Forleggerforeningen stiller seg bak, slik at bibliotekene vil kunne gi brukerne sine et fullverdig […]

Ved årsskiftet blir det lederskifte i BF

Jannicke Røgler har som forbundsleder i Bibliotekarforbundet permisjon fra jobben som bibliotekrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek. I mars 2019 ble det gjennomført en innplasseringsprosess i to lederstillinger plassert under fylkesbiblioteksjefen for den nye Viken. Janicke Røgler søkte og ble innplassert i stillingen som seksjonsleder for bibliotek og samfunn. Røgler tiltrer denne stillingen 1. januar 2020. Forbundsstyret […]

Aslak Sira Myhre om de 70 nye stillingene

Regjeringen la i slutten av mars fram mediemeldingen, der de blant annet foreslår ny finansieringsmodell for NRK. Lisensavdelinga blir lagt ned og de 106 ansatte i Mo i Rana mister jobben. «Derfor har regjeringa vurdert og komme fram til at delar av den økonomiske innsparinga ved å leggje ned Lisensavdelinga bør brukast til utviding av […]

Den endelige Plan S er lansert

– En av de viktigste og mest ambisiøse endringene i forskningssystemet, uttalte president Marc Schilz for Science Europe, en paraplyorganisasjon for europeiske forskningsråd. – Denne endelige versjonen av Plan S vil sette fart i den endelige overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang, og gjøre det mulig for ulike interessenter å starte implementeringen på den mest […]

Tariff 2019: Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

Bibliotekarforbundets representant i Unio-delegasjonen under meklinga har vært rådgiver Bente Ørberg. – Som eneste Unio-forbund hadde BF krevd at de som ligger midt på lønnstabellen skulle få et ekstra løft. Det er her de fleste av Bibliotekarforbundets medlemmer ligger. BF er også et av Unio-forbundene som har flest av sine medlemmer midt på tabellen. For BF […]

Tariff 2019: Mekler på overtid i staten

Partene i mellomoppgjøret i statlig sektor sitter altså fremdeles i mekling fredag morgen kl 7.00. Dette gjelder også for Unio stat, som er hovedsammenslutningen som Bibliotekarforbundet er med i. Beskjeden er på dette tidspunkt. Dersom ingen annen beskjed blir gitt, skal de som er tatt ut ved en eventuell streik møte opp på jobb i […]

Tariff 2019: Meklingsløsning i kommunesektoren

– Meklingen har ikke gitt noen ytterligere lønnstillegg, men den har vært konstruktiv. Vi har fått en avtale om utvalgsarbeid. Vi forventer at resultatene fra utvalgenes arbeid vil være viktige inn mot hovedoppgjøret i 2020. Det gjorde at vi kunne akseptere, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune, og fortsetter: – Resultatet for de langtidsutdannede […]

Tariff 2019: Nær løsning – eller krise?

– Hvor får vi info om hvordan det går med lønnsforhandlingene? Ingenting her og ingenting på Unios nettsider. Skal vi være engasjert i streiken – eller ? – Nær løsning – eller krise? Ikke akkurat motiverende med hemmelighetskremmeri. – Blir det streik ? Det er noen reaksjoner vi får, mens det pågår mekling både i […]

Tariff 2019: Tusen statsansatte er streikeklare

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre medlemmer gjør viktige samfunnsoppgaver, som etterforskning og undervisning. En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind. Hun understreker at det første uttaket er moderat, […]