Oppføringer av Erling Bergan

Takk for meg!

Snart har jeg skrevet min siste nettartikkel som redaktør i Bibliotekarforbundet. Siste nummer av papirtidsskriftet Bibliotekaren leverte jeg i begynnelsen av juni og siste nyhetsbrev fra min hånd gikk ut […]

Organisasjonsarbeid i BF Trøndelag

– Vi som har verv i BF kan sammenlignes med arbeidslivets brann- og feiervesen: mye forebyggende arbeid og tilstrekkelig kapasitet for utrykning, skriver Morten Olsen Haugen. Han deler erfaringer som […]