Oppføringer av Erling Bergan

Takk for meg!

Snart har jeg skrevet min siste nettartikkel som redaktør i Bibliotekarforbundet. Siste nummer av papirtidsskriftet Bibliotekaren leverte jeg i begynnelsen av juni og siste nyhetsbrev fra min hånd gikk ut i slutten av juni. 1. september slutter jeg som redaktør i BF. Jeg gleder meg til å bli pensjonist. Samtidig er det vemodig. For jeg […]

Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

I 2018 gikk prisen til hovedverneombud Kjell W. Halvorsen på Ahus, for hans sterke og langvarige engasjement i å bygge opp en kompetent vernetjeneste ved sykehuset. Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen? Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater. Begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no senest 15. september. Begrunnelsen må ta utgangspunkt […]

Tillitsvalgte ser at Deichman endrer seg

– Søkere med bibliotekarutdanning kommer med en kompetanse som ikke blir etterspurt hos oss, og så spør vi i stedet etter noe som de ikke har i studiet. Dette er problematisk, sier tillitsvalgte på Deichman. Heidi Berg Bentele er BFs plasstillitsvalgte på Lambertseter bibliotek. Silje Elinesdatter Grimseid sitter i styret for BF-klubben på Deichman og […]

Amerikansk «trailblazing» for informasjonskompetanse

Det skjer mye på undervisningsfronten innen bibliotek. Og som vanlig er amerikanerne tidlig ute på feltet, skriver Karen Marie Øvern. Hun har vært på konferanse i Minneapolis der ideer og erfaringer om bibliotekundervisning og informasjonskompetanse ble drøftet. Tekst: Karen Marie Øvern, Universitetsbibliotekar, NTNU Gjøvik LOEX, opprinnelig Library Orientation Exchange, er en amerikansk non-profit organisasjon for […]

Organisasjonsarbeid i BF Trøndelag

– Vi som har verv i BF kan sammenlignes med arbeidslivets brann- og feiervesen: mye forebyggende arbeid og tilstrekkelig kapasitet for utrykning, skriver Morten Olsen Haugen. Han deler erfaringer som mangeårig fylkeslagsleder i Trøndelag. Tekst: Morten Olsen Haugen Jeg er fylkesleder i Bibliotekarforbundets lokallag i Trøndelag. Det har jeg vært en god stund. Første gang […]

Åpen tilgang i et lukket land

Myanmar er i ferd med å åpne seg opp, på mange måter. Et lukket land med en trøblete fortid ønsker å endre kurs. Også når det gjelder Open Access, forteller Monica Roos i KnowledgeArc. Det vakre landet, med verdens hyggeligste mennesker blir det sagt, har gjennomgått mange tøffe år med konflikter og borgerkriger. Myanmar, eller […]

Embret Rognerød blir ny kommunikasjonsrådgiver i BF

Da BFs mangeårige redaktør Erling Bergan i våres meldte om at han ville gå av med pensjon etter sommeren, besluttet forbundsstyret å lyse ut stilling som kommunikasjonsrådgiver. Det meldte seg mange gode søkere. Forbundsstyret vedtok å tilby stillingen til Embret Rognerød, og han har takket ja. Embret begynner i jobben i løpet av august. Mange […]

Personlig egnet for Deichman

Frid Hamsun har vært leder for Bibliotekarforbundets klubb på Deichman i litt over ett år. Til daglig jobber hun på hovedbiblioteket, som prosjektleder for Lesefrø, et samarbeid mellom Deichman og barnehager i Oslo for å stimulere språkutviklingen gjennom leseaktiviteter. På Deichman har BF 68 medlemmer, av totalt 280 ansatte. – Jeg skulle ønske vi var […]