Den endelige Plan S er lansert

John-Arne Røttingen er administrerende direktør for Norges forskningsråd. Han var med på presentasjonen av den endelige Plan S for åpen publisering, i London på onsdag. Her fra en forskerkonferanse i Oslo i 2015. (Foto: Terje Heiestad)

– En av de viktigste og mest ambisiøse endringene i forskningssystemet, uttalte president Marc Schilz for Science Europe, en paraplyorganisasjon for europeiske forskningsråd.

– Denne endelige versjonen av Plan S vil sette fart i den endelige overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang, og gjøre det mulig for ulike interessenter å starte implementeringen på den mest optimale måten, sa administrerende direktør i Forskingsrådet John-Arne Røttingen.

cOAlision S har lansert den endelige Plan S med veileder for iverksetting. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering er utsatt og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

– Siden vi lanserte Plan S høsten 2018 har det skjedd mer bevegelse i retning av åpen publisering enn på svært mange år før det. Dette er veldig positivt og nå er det mange prosesser som er i gang. Derfor har jeg stor tro på at vi skal få til overgangen til å gjøre offentlig finansiert forskning umiddelbart og åpent tilgjengelig, sier John-Arne Røttingen i en uttalelse på Forskningsrådets nettsider.

– Vi merker en større endringsvilje hos forlagene nå enn tidligere. Avtalene vi inngikk med Wiley og Elsevier tidligere i vår er eksempler på dette. Det viser at det internasjonale trykket for åpen publisering har påvirket holdningene hos forlagene, sier Nina Karlstrøm i Unit, som leder forhandlingene med de store forlagene på vegne av norske institusjoner.

Den endelige veilederen for Plan S er tydeligere enn tidligere på at det avgjørende er at prinsippet om umiddelbar tilgjengelighet følges. Koalisjonen støtter mange ulike modeller for å oppnå dette. Åpne arkiver er mer eksplisitt beskrevet som en vei til åpen tilgang i tillegg til åpne tidsskrifter og plattformer. Koalisjonen vil også kunne bidra til å finansiere publisering av artikler i abonnementstidsskrifter, såkalt hybrid OA, dersom dette er en del av overgangsordninger.

En del av kritikken mot Plan S har gått på tempoet og måten publiseringen skulle foregå på. Dette sier Røttingen at de nå har tatt hensyn til:

– Nå kommer vi med et tydelig krav, men med flere muligheter for hvordan dette kan innfris. Vi åpner for flere typer overgangsordninger som skal gi muligheter for publisering i samsvar med Plan S. Dette vil gjøre det enklere for institusjonene å inngå avtaler om åpen publisering med utgivere. Slik legger vi til rette for at forskningssektoren kan finne gode måter å implementere Plan S på, sier Røttingen.

Det er også blitt tydeligere at forskere eller institusjonene de er tilknyttet skal beholde opphavsrett til publikasjonene, og at rettighetene ikke skal overføres til forlag.

Plan S-veilederen gjelder bare for publisering av artikler. Koalisjonen vil utvikle en egen veileder for åpen tilgang for monografier og bokkapitler i løpet av 2021.