Oppføringer av Erling Bergan

Ebok-lokomotiv uten vogner?

BFs arbeidsgruppe for ebøker mener hele folkebiblioteksektoren må stå fast på at vi ikke godtar at forlagene bestemmer organiseringen av norsk folkebiblioteksektor. – Dersom storbybibliotekene skal være et lokomotiv som […]