Tariff 2019: Mekler på overtid i staten

Partene i mellomoppgjøret i statlig sektor sitter altså fremdeles i mekling fredag morgen kl 7.00. Dette gjelder også for Unio stat, som er hovedsammenslutningen som Bibliotekarforbundet er med i. Beskjeden er på dette tidspunkt. Dersom ingen annen beskjed blir gitt, skal de som er tatt ut ved en eventuell streik møte opp på jobb i dag som vanlig.

 


I kommunesektoren kom partene til enighet sammen med Riksmekleren på kvelden torsdag 23. mai.