Tariff 2019: Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

Unios fohandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat har fått til reallønnsvekst for medlemmene og fjernet taket på opptjening av pensjonsgivende, variable tillegg. Det var Unios to hovedkrav i oppgjøret. (Foto: Unio)

Bibliotekarforbundets representant i Unio-delegasjonen under meklinga har vært rådgiver Bente Ørberg.

– Som eneste Unio-forbund hadde BF krevd at de som ligger midt på lønnstabellen skulle få et ekstra løft. Det er her de fleste av Bibliotekarforbundets medlemmer ligger. BF er også et av Unio-forbundene som har flest av sine medlemmer midt på tabellen. For BF har det vært viktig å få en reell lønnsvekst for våre medlemmer, og det klarte vi, sier Bente Ørberg etter at den lange meklinga kom i mål fredag ettermiddag.

Fordeling med 60% sentralt og 40 % lokalt

Staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene. Men for både Unio og BF har det vært viktig med et stort sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst.

–  Sluttresultatet ble at mesteparten, 60 prosent, fordeles sentralt, mens 40 prosent fordeles lokalt ute i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder i staten, Guro Elisabeth Lind.

Det er den sentrale fordelingen som sikrer alle reallønnsvekst.

Over et halvt døgn på overtid

Rammen ble som frontfaget på 3,2 prosent og inkluderer glidning og overheng.

Først 14 timer på overtid ble det klart at det gikk mot en løsning i lønnsoppgjøret for statsansatte. Det har vært meklet siden onsdag morgen. Også LO, YS og Akademikerne var i mekling med staten som arbeidsgiver.

Unios forhandlingslder i staten er glad for å ha kommet til enighet med staten etter svært krevende forhandlinger.

Også BFs Bente Ørberg er positiv:

– Bibliotekarforbundet må si seg fornøyd med resultatet av meklingen. BFs medlemmer kom godt ut av meklingen sammenlignet med mange andre.

Fjerner tak på pensjonsopptjening for variable tillegg

Unio sikret også at grensen for opptjening av pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Dette er i tråd med Unios krav.

I dag får statens ansatte opptjening for variable tillegg opptil 66.000 kroner året, mens en rekke statsansatte har mye større, variable tillegg enn det.

– Dette er en solid økning i pensjonsgrunnlaget, som sikrer økt pensjon for medlemmer som har tillegg som en viktig andel av lønna. Dette er også i tråd med prinsippene i den nye pensjonsreformen, sier forhandlingsleder Guro Lind.

Det har blant annet stor betydning for pensjonen for mange i politiet.

Forhandlingsleder for Unio stat, Guro Elisabeth Lind, har sikret et godt resultat også for BFs medlemmer. (Foto: Bente Ørberg)

God dag på jobben for nye stipendiater

Nye stipendiater ved institutter, landets universiteter og høyskoler går kraftig opp i lønn. Ny startlønn for stipendiater blir omlag 479.000, en oppgang på ca. 30.000 kroner. Det gjelder dem som starter etter 1. mai.

– Det er viktig for rekrutteringen til forskningen, sier Unios forhandlingsleder.

AFP-floken ble løst opp i

En viktig årsak til at forhandlingene mellom Unio, LO, YS, Akademikerne og staten brøt sammen natt til 1. mai, var uenighet om forsikringer om tidligpensjonsordningen AFP.

Også dette spørsmålet ble løst i meklingen. Partene er enige om å sikre at statsansatte født fra og med 1963 har AFP-rettigheter og kan ta ut AFP i henhold til avtalen om ny offentlig tjenestepensjon av 3. mars ifjor.

Virkninger for BFs medlemmer

Unio har 33 180 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2019. De største gruppene er politiet og forskerne.

Den nye lønnstabellen vil bi lagt ut så snart den foreligger. Men Bente Ørberg gir oss hovedpunktene:

– Det sentrale tillegget er lagt på lønnstabellen (A-tabellen) på følgende måte: Lønnstrinn 19 til 46 får en økning på 1,35 %, lønnstrinn 47 til 63 får en lønnsøkning på 1,55 % – og det er på disse lønnstrinnene de fleste av BFs medlemmer i staten ligger – og lønnstrinn 64 til 101 får en økning på 1,35 %. Så kommer lokale forhandlinger i tillegg.

Mer informasjon om hvordan dette mellomoppgjøret i statssektoren vil slå ut for BFs medlemmer vil vi komme tilbake til i dagene som kommer.

Her er møteboka som viser meklingsløsninga i statsoppgjøret 2019.