Person som skriver notater. Illustrativt foto.Canva

Slik forbereder du deg til lokale forhandlinger

Seniorrådgiver i Bibliotekarforbundet, Hege Bergravf Johnsen…

Ikke enighet i arbeidstidsforhandlinger ved Deichman

Hovedtillitsvalgt Goro Aarseth og bisitter Rachel Marie Holm.…

Deichman: Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale i gang

BFs tillitsvalgte ved Deichman er i gang med å forhandle om en ny arbeidstidsavtale. Målet er at avtalen skal være på plass innen 1. april.

Bibliotekarforbundet vant rettssak mot Oslo kommune

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Christine TolpinrudEn…

Endringer i arbeidsforhold

Fra tid til annen vil arbeidsgiver ha behov for å gjennomføre endringer i en arbeidstakers ansettelsesforhold. Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvordan bør arbeidstaker håndtere dem?

Rettigheter og muligheter ved etter- og videreutdanning

Riktig kompetanse er nødvendig for å møte arbeidslivets og samfunnets behov. For å være attraktiv og relevant i jobbmarkedet er ny og oppdatert kompetanse også et fortrinn for arbeidstaker.

Tips til jobbsøkerprosessen

Mange nyutdannede bibliotekarer og andre er i disse dager på jakt etter ny jobb. Her er tipsene du trenger i jobbsøkerprosessen.

TBU: Bekrefter behovet for høyere ramme i offentlig sektor

Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag bekrefter behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio.

Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS

Unio kommune, KS og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om at den avtalte forhandlingsprosessen for ny hovedavtale utsettes i minst 4 uker.

Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft.