Portrett av kvinne i rød jakke med pekefingeren rettet mot kamera. Person på bildet er Ragnhild Lied. Foto.Unio

Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen

Unio støtter hovedsakelig de økonomiske vurderingene og analysene…
Person som skriver notater. Illustrativt foto.Canva

Slik forbereder du deg til lokale forhandlinger

Seniorrådgiver i Bibliotekarforbundet, Hege Bergravf Johnsen…

Ikke enighet i arbeidstidsforhandlinger ved Deichman

Hovedtillitsvalgt Goro Aarseth og bisitter Rachel Marie Holm.…

Deichman: Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale i gang

BFs tillitsvalgte ved Deichman er i gang med å forhandle om en ny arbeidstidsavtale. Målet er at avtalen skal være på plass innen 1. april.

Bibliotekarforbundet vant rettssak mot Oslo kommune

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Christine TolpinrudEn…

Endringer i arbeidsforhold

Fra tid til annen vil arbeidsgiver ha behov for å gjennomføre endringer i en arbeidstakers ansettelsesforhold. Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvordan bør arbeidstaker håndtere dem?

Rettigheter og muligheter ved etter- og videreutdanning

Riktig kompetanse er nødvendig for å møte arbeidslivets og samfunnets behov. For å være attraktiv og relevant i jobbmarkedet er ny og oppdatert kompetanse også et fortrinn for arbeidstaker.

Tips til jobbsøkerprosessen

Mange nyutdannede bibliotekarer og andre er i disse dager på jakt etter ny jobb. Her er tipsene du trenger i jobbsøkerprosessen.

TBU: Bekrefter behovet for høyere ramme i offentlig sektor

Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag bekrefter behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio.

Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS

Unio kommune, KS og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om at den avtalte forhandlingsprosessen for ny hovedavtale utsettes i minst 4 uker.