Endringer i arbeidsforhold

Fra tid til annen vil arbeidsgiver ha behov for å gjennomføre endringer i en arbeidstakers ansettelsesforhold. Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvordan bør arbeidstaker håndtere dem?

Rettigheter og muligheter ved etter- og videreutdanning

Riktig kompetanse er nødvendig for å møte arbeidslivets og samfunnets behov. For å være attraktiv og relevant i jobbmarkedet er ny og oppdatert kompetanse også et fortrinn for arbeidstaker.

Tips til jobbsøkerprosessen

Mange nyutdannede bibliotekarer og andre er i disse dager på jakt etter ny jobb. Her er tipsene du trenger i jobbsøkerprosessen.

TBU: Bekrefter behovet for høyere ramme i offentlig sektor

Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag bekrefter behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio.

Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS

Unio kommune, KS og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om at den avtalte forhandlingsprosessen for ny hovedavtale utsettes i minst 4 uker.

Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft.

Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i…

Unio etter streikene i årets oppgjør: – Problemene er ikke løst

To av de tre Uniostreikene under årets lønnsoppgjør endte…

Stengte døra for tvungen lønnsnemd

Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren onsdag med…

Regjeringen vedtar tvungen lønnsnemd i Oslo: – Kommunen var uinteressert i løsning

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo er dypt skuffet…