Dette betyr lønnsoppgjøret for deg

I går og i natt ble årets lønnsoppgjør avsluttet i de tre sektorene KS, Stat og Oslo. Her kan du se hva det betyr for deg som BF-medlem

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

Politi, universiteter og høyskoler kan bli rammet av streik

Unio tar ut 850 statsansatte i streik den 24. mai om det ikke blir enighet i meklingen. En streik vil ramme polititjenester, universiteter, høyskoler og statsforvaltning i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.

Ny avtale i staten – hva betyr det?

Unio har varslet at de ønsker å forhandle frem en ny, felles tariffavtale med Akademikerne i staten. Hva kan det bety for deg som BF-medlem?

Unio vil få på plass en ny tariffavtale i staten

– Målet vårt i årets lønnsoppgjør er å få på plass en ny tariffavtale som sikrer lønnsutviklingen til utdanningsgruppene. Det var budskapet til Unio stats leder, Guro Lind, da lønnsforhandlingene i staten startet i dag.

Hovedavtalen i staten er forlenget

Partene er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen…

Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør,…

Meklingsinnspurten i gang

Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind møtte i dag…

Rundt 1000 statsansatte kan tas ut i streik

Unio tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet…