Aslak Sira Myhre om de 70 nye stillingene

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre er glad for at de nå kan utvide digitaliseringsevnen. (Foto: Bergen offentlige bibliotek/CC)

Regjeringen la i slutten av mars fram mediemeldingen, der de blant annet foreslår ny finansieringsmodell for NRK. Lisensavdelinga blir lagt ned og de 106 ansatte i Mo i Rana mister jobben. «Derfor har regjeringa vurdert og komme fram til at delar av den økonomiske innsparinga ved å leggje ned Lisensavdelinga bør brukast til utviding av verksemda ved Nasjonalbiblioteket», heter det i meldinga.

I NRKs eget oppslag om denne saken 28. mars, var de ganske konkrete om hvor mange stillinger NB ville få tilført:

«Beskjeden ble gitt i et møte hos Kulturdepartementet, der kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, økonomidirektør i NRK Andreas Norvik, ordfører i Rana kommune Geir Waage og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til stede. På det samme møtet la Kulturdepartementet frem planer for opprettelse av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.»

Vi lurer på hvordan dette passer inn i Nasjonalbibliotekets egne planer framover, og tar kontakt med nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Hva er din kommentar til at Kulturdepartementet planlegger å tilføre 70 nye arbeidsplasser til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana?

– Nasjonalbiblioteket har valgt å ikke gå høyt ut med dette av respekt for dem som mister jobbene sine på Lisenskontoret, som er en hjørnesteinsarbeidsplass i Rana, på lik linje med Nasjonalbiblioteket. Når dette er sagt er Nasjonalbiblioteket glad for å kunne utvide digitaliseringsevnen, også for andre institusjoner.

– Hvordan vil en slik utvidelse påvirke NBs aktivitet?

– Nasjonalbiblioteket får med dette ansvaret for ikke bare egen samling, men digitalisering for hele ABM-sektoren. Samtidig gjør en doblet kapasitet på digitalisering oss i stand til å utvikle enda mer effektive produksjonslinjer på alle materialtyper.

– Har personalet ved lisensavdelinga kompetanser som NB kan bruke, eller er det planer om større utdanningsprogram i forbindelse med disse arbeidsplassene?

– Nedleggelsen av lisenskontoret innebærer ikke en direkte overføring av ansatte fra NRK til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket vil utlyse 70 nye stillinger i Rana åpent, etter statens regler. NRK vil, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, tilby kompetanse- og kvalifiseringsprogrammer for sine ansatte ved Lisenskontoret for at de skal være best mulig kvalifisert for de stillingene Nasjonalbiblioteket utlyser, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, og legger til:

– Dette er ei unik satsing på digitalisering av kulturarven. Vi gleder oss til å komme igang og er glade for den tilliten Nasjonalbiblioteket er vist.