Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft.

Kutter skolebibliotekarstillinger i Bærum

Bærum kommune kutter og fjerner skolebibliotekarstillinger.…

En uryddig prosess

"Vi stiller oss undrende til avgjørelsen om å foreta en intern omplassering for å fylle denne stillingen, uten hensyn til kvalifikasjonsprinsippet og offentlig utlysning," skriver Bibliotekarforbundet Telemark i denne kommentaren om biblioteksjefsaken i Seljord kommune.

Kommune trakk stillingsutlysning – ansatte biblioteksjef internt

Seljord kommune trakk stillingsutlysning og ansatte ny biblioteksjef internt. – Vi er skuffet over prosessen, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.

Rikslønnsnemndas kjennelse skuffer

Unios grupper får det samme lønnstillegget som de andre i…

Rikslønnsnemnda: Kjennelsen kommer tirsdag

I går var det hovedforhandling mellom KS og Unio kommune i…

Regjeringen stanser streiken: Unio er provosert

Regjeringen har vedtatt tvungen lønnsnemnd. Streikeleder Steffen…

Ytterligere opptrapping av streiken

Fra og med tirsdag neste uke tar Unio kommune ut ytterligere…

Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni

Fra onsdag 2. juni vil over 22 500 Unio-medlemmer i bibliotek,…

Stor opptrapping av streiken neste uke

Fra og med onsdag i neste uke tar Unio kommune omlag 13 370 flere…