Slik forbereder du deg til lokale forhandlinger

Seniorrådgiver i Bibliotekarforbundet, Hege Bergravf Johnsen har mange års erfaring med å bistå tillitsvalgte i spørsmål rundt lønn og arbeidsforhold. Her er tipsene til deg som skal i lokale forhandlinger i høst.

Ingen spørsmål er dumme

Når de sentrale forhandlingene er overstått, får Johnsen e-poster og telefoner fra tillitsvalgte som forbereder seg til lønnsforhandlinger. En stor del av jobben går ut på å være sparringspartner som de tillitsvalgte kan lufte tanker og ideer med.

–De trenger lønnsstatistikk og vil diskutere størrelsen på kravene.  Så snakker vi sammen om hvordan man kan gjøre prioriteringer og hva slags argumentasjon som er hensiktsmessig. De fleste tillitsvalgte har god innsikt, og mange trenger bare å få en bekreftelse på at det de har tenkt og planlagt er riktig.

Bibliotekarforbundet har satt sammen en samling av ofte stilte spørsmål ved lokale forhandlinger, og disse holdes jevnlig oppdatert.

Bibliotekarforbundet har laget et forhandlingshefte med tips og triks til deg som skal delta i forhandlinger.

Heftet har også en nyttig tariffordbok for deg som er helt ny i forhandlinger eller kanskje trenger å friske opp igjen glosene fra forrige gang. Usikker du hva glidning og overheng betyr? Heftet laster du ned her.

Hvor mye bør man kreve i årets forhandlinger?

Man må ta utgangspunkt i den lokale rammen, og i år vil den i de fleste tilfeller være over 5 prosent. Rammen fra privat sektor og stat er på 5,2 prosent, mens rammen i sentralt oppgjør i KS endte på 5,4 prosent. Ledere i kapittel 4 får imidlertid en økning på 5,7 prosent fra 1. mai. Det er lurt å fremme et lønnskrav som ligger noe over det man kan forvente, slik at man får et godt nok forhandlingsrom.

Kompetanseheving, lav lønnsutvikling over tid, utilsikta lønnsforskjeller og vesentlige endringer vil være gode grunner til å fremme et lønnskrav som ligger over den generelle lønnsutviklingen. Det er derfor vanskelig å komme med et fasitsvar, ettersom det må gjøres en konkret vurdering for den enkelte, sier Johnsen.  

Forhandling for første gang?

–Hvilke råd har du til de som aldri har vært i en forhandling før?

–Nøkkelen til gode forhandling er trygghet, og trygghet får man gjennom å gjøre grundige forberedelser. Deretter er det bare å hoppe i det!

For mange som er nye i forhandlinger kan det virke skummelt. Det er et stort ansvar som ligger i det å forhandle lønn på andres vegne. Men så er det også mange som synes det er ganske gøy når man har vært gjennom det en gang eller to, fordi man blir positivt overrasket og opplever at man få til noe, sier Johnsen.  

Husk at i en forhandling så er dere likeverdige parter som møtes. Og da er det viktig at dere har lik tilgang til informasjon. Som tillitsvalgt har du krav på relevante opplysninger.  

Portrett av Hege Bergravf Johnsen. Foto.
–Nøkkelen til gode forhandling er trygghet, og trygghet får man gjennom å gjøre grundige forberedelser, sier Hege Bergravf Johnsen som er seniorrådgiver i Bibliotekarforbundet. Foto: Ilja C. Hendel.

Arrangér medlemsmøte i forkant av forhandlingene

Et godt råd Johnsen har til tillitsvalgte som skal forhandle på vegne av flere medlemmer, er å arrangere medlemsmøte i forkant av forhandlingene.

–Det kan være lurt å ta en prat i forkant om hva en skal prioritere i gruppa. Hvordan ser det ut hos oss, hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi best jobbe med disse? Det sikrer at du har medlemmene i ryggen, sier Johnsen.

Hva kan slike prioriteringer gå ut på?

–Det kan være skjevheter i lønn lokalt som ikke lar seg forklare. Skal man da prioritere å løfte de med lavest lønn, eller rette opp skjevheter mellom medlemmer som har samme type stilling, eller skal man prioritere dem med økt kompetanse. En kan ikke prioritere alt hvert år. Når medlemmene sammen blir enige om prioriteringene eller retning er det mye enklere for en tillitsvalgt å stå i forhandlinger, sier Johnsen.

Forbundet i ryggen

Bibliotekarforbundet bidrar gjerne i forberedelser med å finne lønnsstatistikk. Du kan få informasjon eller lønnsstatistikk om en stillingskode, en region eller for et område, og vi kan for eksempel bistå med hva som er gjennomsnittslønn for skolebibliotekarer eller biblioteksjefer dersom det er relevant i dine forhandlinger.

Bibliotekarforbundet anbefaler alle som skal i lokale forhandlinger å bruke forbundets bakvakt-ordning. Ta kontakt så snart tidspunkt for lokal forhandling er avtalt. Bibliotekarforbundets rådgivere vil da være tilgjengelig når du er i forhandlinger.

Kontaktinformasjon finner du her.