Bekymret for prosessen i Seljord

Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja. C. Hendel

Bibliotekarforbundet uttrykker i et intervju i Vest-Telemark Blad denne uken bekymring over prosessen rundt ansettelsen av ny biblioteksjef i Seljord.

I fjor høst fikk Seljord kommune kritikk for å trekke utlysningen av en stilling som biblioteksjef og ansette internt. Senere lyste kommunen ut stillingen på nytt. Flere kvalifiserte søkere meldte seg, men ingen ble innkalt til intervju. Kommunen valgte isteden å ansette den samme personen som i første runde, som ikke har bibliotekfaglig utdanning. Ansettelsesprosessen bekymrer forbundsleder Veronicha Angell Bergli, som ble intervjuet av Vest-Telemark Blad om saken denne uken.

– Me er bekymra for prosessen. Kritikken av prosessen som blei ført i haust gjeld framleis. Og no i endå større grad.

Hun mener kommunen har brutt kvalifikasjonsprinsippet.

– Ingen av søkarane blei kalla inn til intervju. Kvalifikasjonsprinsippet føreset at ledige offentlege stillingar blir ålment kjend ved utlysing, at kandidatane får høve til å melde si interesse, at saka blir så godt opplyst som mogleg. Og at intervju bli gjennomført og referansar sjekka, slik at ein kan stille søkarar opp mot kvarandre. Prosessen skal dokumenterast og vere etterprøveleg, seier forbundsleiaren.

– Fagkompetente biblioteksjefer er viktige

Fra 1. mars står biblioteket uten bibliotekfaglig kompetanse. Forbundslederen stiller spørsmål ved om kommunen har god nok kjennskap til hva dette innebærer og protesterer samtidig på rådmannens påstand om at litteraturvitenskap kvalifiserer som bibliotekfaglig utdanning.

– Om ein går til forarbeida ser ein at departementet vektlegg at fagkompetente biblioteksjefar er viktige for å utvikle bibliotekar for framtida. Biblioteksjefen sitt ansvar er mellom anna informasjonssøk, kunnskapsformidling, planlegging, strategi, å sette biblioteket inn i ein nasjonal samanheng, og å sjå på biblioteket som ein samfunnsaktør, forklarar ho.

Hun har to spørsmål til rådmannen:

– Me stiller to spørsmål ved tilsettinga av ny biblioteksjef i Seljord: Korleis kan ein seie at ein har tilsett den best kvalifiserte søkaren, og korleis vil ein ivareta bibliotekfagleg kompetanse i Seljord bibliotek?

Les hele saken her (bak betalingsmur)

Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening har nylig sendt et åpent brev til ordføreren i Seljord om saken.