Statsbudsjettet 2022: – Tar ikke høyde for bibliotekenes behov

Forslaget til statsbudsjett for 2022 inneholder mange lovord, men lite satsing på utvikling av bibliotekene, mener Bibliotekarforbundet.

Kommune trakk stillingsutlysning – ansatte biblioteksjef internt

Seljord kommune trakk stillingsutlysning og ansatte ny biblioteksjef internt. – Vi er skuffet over prosessen, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.

Nasjonalbiblioteket får kritikk fra Sivilombudsmannen etter klage fra Bibliotekarforbundet

Sivilombudsmannen kritiserer både Nasjonalbiblioteket og en…

Koronastengte bibliotek: Ber om begrenset åpning i Viken

Forbundsstyremedlem Linda Rasten oppfordrer regjeringen til å…

Statsbudsjett: Ber om solid økning til bibliotekene

Bibliotekarforbundet leverte i januar sine innspill til statsbudsjettet…
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

Strengere smittvernregler: – Viktig å ha god dialog med kommunen

Regjeringen innførte 3. januar strengere smitteverntiltak…

Landsmøte 2020: Vedtok fire politiske uttalelser

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fremmet i år fire politiske…
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

Nye smittevernråd: Her er noen gode råd til biblioteksjefer

BF oppfordrer til å holde åpent så langt dette er forsvarlig I…

Politisk uttalelse: BFs holdning til bibliotek og ytringsfrihet

Foto: Kristin Strøm Dette er en av fire politiske uttalelser…

Politisk uttalelse: Oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere Helsebiblioteket.no

Bibliotekarforbundet oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere Helsebiblioteket.no over statsbudsjettet.