– Skolebibliotek er mer enn lesing

Bibliotekarforbundet deltok mandag på høring i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Der snakket forbundsleder Veronicha Angell Bergli og nestleder Glenn Karlsen Bjerkenes om skolebibliotek.

– Vi er her for å snakke om skolebibliotek og nødvendigheten av kompetansehevende tiltak i skolebiblioteket, åpnet forbundsleder Veronicha Angell Bergli sitt innlegg på høringen i utdannings- og forskningskomiteen mandag.

Hun startet med å berømme den foreslåtte økningen på 7,5 millioner til kvalitetsutvikling i skolebibliotek i Statsbudsjettet 2023. Samtidig mener hun at denne må fortsette som en årlig opptrappingsplan og komme i tillegg til at innkjøpsordningen for skolebibliotek blir permanent. 

Foreslår 15 millioner til kompetanseheving

BF har foreslått en ny post på 15 millioner under kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa, som skal gå til kompetansehevende tiltak for skolebibliotekarer.

– Alle norske skoleelever må sikres et likeverdig skolebibliotektilbud. I dag mangler hver tiende grunnskole et skolebibliotek. Gjennomsnittlig bemanning er tre timer i uka. 23 prosent av ungdomsskolene har ikke skolebibliotek. Og det er langt mellom de fagutdannede bibliotekarene. I videregående opplæring falt andelen fagutdannede bibliotekarer fra rundt 50 prosent i 2013 til i underkant av en femtedel i 2018. Dette er alvorlige tall! sa Angell Bergli.

Viktig med riktig og oppdatert kompetanse

Nestleder Glenn Karlsen Bjerkenes understreket at leseferdigheter er viktig.

– Men skolebibliotek er mer enn lesing. Dagens læreplaner vektlegger kildekompetanse og kritisk lesing og forskningen viser at skolebiblioteket har en vesentlig effekt på elevenes prestasjonsnivå, sa han.

Han fortalte videre at skolebiblioteket driver med informasjonskompetanse, kildekritikk, leseforståelse og tilrettelagt litteratur til elever. Dette krever at skolebibliotekene må bemannes, og at de ansatte må ha riktig og oppdatert kompetanse.

– Skolebibliotekarer med lærerbakgrunn trenger bibliotekarkompetanse, og skolebibliotekarer med bibliotekarutdanning trenger pedagogisk innsikt. Skolen har vært gjennom en stor kompetansereform, dette må også gjelde for skolebiblioteket.

Se videoopptak av høringen her

Skriftlig innspill

Bibliotekarforbundet har også levert et skriftlig innspill. Les hele innspillet her.

Også i Unios innspill til regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 bes det om midler til kompetansehevende tiltak i skolebiblioteket.

Dette er den andre av tre høringer BF deltar på denne høsten i forbindelse med Statsbudsjettet 2023. I forrige uke deltok vi på høring i helse- og omsorgskomiteen, der vi snakket om helsebiblioteket.