Høring i familie- og kulturkomiteen

Satsing på leselyst, økning i innkjøpsordningen og en strategi for etter- og videreutdanning av bibliotekarer. Det var blant innspillene Bibliotekarforbundet kom med på høring i familie- og kulturkomiteen denne uken.

Tirsdag deltok forbundsleder Veronicha Angell Bergli på høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun startet med å skryte av prioriteringene og økningene til litteratur- og bibliotekfeltet i forslaget til statsbudsjett for 2023, samt av arbeidet som gjøres i forbindelse med ny boklov og leselyststrategi.

– Vi ber komiteen støtte opp under det langsiktige leselystarbeidet. Utfordringene vi har og de satsingene som trengs krever et langsiktig arbeid, sa hun og uttalte at det er viktig at satsingen treffer alle aldersgrupper.

– Forskning viser at lystlesing er en mer betydningsfull faktor for akademiske prestasjoner enn sosioøkonomisk bakgrunn. Her håper vi at komiteen ser bibliotekets unike rolle og brede nedslagsfelt!

BFs budsjettinnspill

Angell Bergli presenterte videre BFs innspill til budsjettet:

  • Innkjøpsordningen økes med 5 millioner til skolebibliotek
  • Innkjøpsordningen økes med 5 millioner til innkjøp av tegneserier for barn og voksne, og sakprosa rettet mot barn og unge
  • Det etableres en femårig strategi for etter- og videreutdanning av bibliotekarer i offentlig sektor
  • I 2023 bevilges 5 millioner til formålet

– Den teknologiske utviklingen, folkebibliotekets formålsparagraf, posisjon og mandat, desentraliserte studier og samfunnets behov for tilgang på kvalitetsikret informasjon gjør at det er et stort behov for kompetanseutvikling for bibliotekarer, sa hun.

Biblioteket som budsjettaper

Angell Bergli benyttet også anledningen til å komme med et hjertesukk.

– Det skjer så utrolig mye bra i bibliotek-Norge. Innovasjon, samskapelse, tjenesteutvikling, formidling, samtale og debatt, biblioteket som samfunnsaktør og møteplass.

Utfordringen, fortalte hun, er at bibliotektilbudet er helt avhengig av økonomien i den kommunen man bor i. Når kommuneøkonomien er stram, får det konsekvenser for folkebibliotekene.

– Biblioteket som budsjettaper har blitt understreket i flere meldinger og dagens situasjon er mange steder i aller høyeste grad bekymringsfull. Det vil kreve en betydelig økning i kommunenes frie midler for å bøte på utviklingen.

Se også opptak av høringen

Dette er den tredje høringen Bibliotekarforbundet har deltatt på i forbindelse med Statsbudsjettet 2023.

Les også: BF på høring i helse- og omsorgskomiteen

Les også: – Skolebibliotek er mer enn lesing