BF på høring i helse- og omsorgskomiteen

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli (til høyre) sammen med Tina Halkinrud og Vidar Lund fra Norsk Bibliotekforening på Stortinget tirsdag.

– Det haster å redde Helsebiblioteket, sa forbundsleder Veronicha Angell Bergli på høring i helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Bibliotekarforbundet deltok tirsdag på muntlig høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2023. Der benyttet forbundsleder Veronicha Angell Bergli anledningen til å snakke om Helsebiblioteket. Hun mener det nå haster å redde tjenesten.

– Årlige prisøkninger, valutasvingninger og kutt i overføringer til Folkehelseinstituttet, har det siste årene medført betydelige kutt. Jeg vet at det er fagområder som ikke lenger er omfattet av Helsebiblioteket og jeg vet at det er et skrikende behov for både tilgang til kunnskapsressurser, men også for markedsføring og opplæring av tjenesten, sa Angell Bergli.

Les også: Statsbudsjettet 2023: – Flotte ord som ikke forplikter

Helsebiblioteket bør bli egen post

Angell Bergli understreket at Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til sentrale kunnskapsressurser for helsepersonell og studenter i hele landet, og at mye av innholdet er tilgjengelig for hele befolkningen. Tjenesten er dermed også viktig i et distriktsperspektiv, ettersom den bidrar til desentralisering og likhet over hele landet.

Hun hadde en klar oppfordring til komiteen:

– Vi ber innstendig om at Helsebiblioteket blir en egen, fullfinansiert post over statsbudsjettet.

Primært ønsker BF at bevilgningen økes med minst 40 millioner fra dagens nivå. Den økte bevilgningen skal gå til å øke tilgangen, samt til formidling av tjenesten ut til kommunene.

Også Unio ber om det samme i sitt budsjettbrev til regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Bibliotekene viktig for folkehelsen

Bibliotekarforbundet har i tillegg levert et skriftlig innspill til komiteen. I innspillet bes det også om at bibliotekene inkluderes i arbeidet med folkehelsen og BF foreslår i den forbindelse følgende punkter:

  • Inkludere bibliotekene i arbeidet med psykisk helse og trivsel for de sårbare gruppene i samfunnet.
  • Styrke biblioteket som en aktør for å levere kvalitetssikret og kunnskapsbasert informasjon i et folkehelseperspektiv ute i kommunene.

Se videoopptak av høringen her

Les hele det skriftlige innspillet her

Dette er den første av flere høringer Bibliotekarforbundet vil delta på denne høsten i forbindelse med statsbudsjettet 2023.