Bokloven sendt på høring

Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

Bokloven ble i dag sendt på høring. – Vi skal nå gå nøye gjennom høringsnotat og lovforslag og se om det faktisk svarer ut bibliotekets behov, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

I dag ble forslaget til ny boklov sendt på høring, med frist 18. november. Bibliotekarforbundet har over tid jobbet med den varslede lovendringen. Blant våre viktigste saker i forbindelse med bokloven er at bibliotekrabatten på 20 % på innkjøp av nye bøker videreføres og at retten til utlån av e-bøker og e-lydbøker lovfestes.

I lovforslaget foreslås rabatten videreført, og at leveringsplikten også skal gjelde for levering av lydbøker til folkebibliotek.

– Vi er glade for at departementet i høringsnotatet tydelig anerkjenner bibliotekets rolle som en av de viktigste formidlerne av mangfoldet og bredden i norsk litteratur, og at de samtidig har notert seg utfordringene bibliotekene har med kjøp av digitale lydbøker. Vi skal nå gå nøye gjennom høringsnotat og lovforslag og se om det faktisk svarer ut bibliotekets behov, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Vi vil levere et grundig høringssvar innen fristen. Vi oppfordrer samtidig de som har innspill til loven om å kontakte oss eller sende inn et eget høringssvar.

Her kan du lese høringsnotatet

Les også: Arbeidet med ny boklov i gang

Les også: BF på litteraturlunsj på Stortinget