Tariff 2019: Brudd i kommunesektoren

KS hadde et tilbud til lærerne som ligger under frontfaget…

Tariff 2019: Hva skjer i natt?

Tariffoppgjøret har pågått i mange uker allerede. Krav og…

Tariff 2019: Vi trenger oppdatert info om deg!

BF har medlemmer på flere tariffområder, hvor forhandlingene…

Tariff 2019: Unio krever at høyere utdanning prioriteres i KS-oppgjøret

– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering…

BFs lønnsstrategi endelig på plass

– Lønnsspørsmål er noe som krever kontinuerlig arbeid året…

Unios inntektspolitiske uttalelse 2019

Situasjonen i norsk økonomi tilsier at lønnsveksten må økes,…

Tariff 2019: Unio reagerer på lederlønnsvekst i offentlig sektor

Dagsrevyen meldte torsdag at lederlønningene i offentlig sektor…