Tariff 2019: Mens vi venter på mekling…

Innen forhandlingsfristen 1. mai, pluss litt overtid, var lønnsoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune i havn med en avtale som begge parter godtok. Men i oppgjøret for de ansatte i alle andre kommuner og fylkeskommuner i Norge – det såkalte KS-oppgjøret – gikk det ikke slik. Unio godtok ikke siste tilbud fra arbeidsgivermotparten KS og brøt forhandlingene. I oppgjøret for de ansatte i staten skjedde det samme, Unio brøt forhandlingene.

Dermed går mellomoppgjørene for Unio-forbundene i stat og kommune til mekling. Bibliotekarforbundet er, som medlem i Unio, dermed også i mekling i stat og kommune.

Helt i tråd med vanlig prosedyre i slike situasjoner, går arbeidstakerorganisasjonen Unio umiddelbart til plassoppsigelse, som betyr at de varsler streik. I utgangspunktet varsler de dette for alle sine 134 000 medlemmer i kommunal sektor, og alle sine medlemmer i staten. Dette ble varslet allerede 1. mai, og i tråd med bestemmelser i arbeidstvistloven (kommunen) og tjenestetvistloven (staten). Riksmekleren legger så ned streikeforbud inntil mekling er avsluttet.

Mekling i statsoppgjøret er nå berammet til perioden t.o.m. torsdag 23. mai. For oppgjøret i kommunal sektor har Riksmekleren ennå ikke offentliggjort datoene, men forventes å bli samtidig.

Ulike meninger

I statsoppgjøret gikk alle fire hovedsammenslutninger – LO, Unio, YS og Akademikerne – til brudd 1. mai. Det var felles forståelse av at det staten tilbød ikke var akseptabelt, verken på lønn eller pensjon.

Det er helt sikkert delte meninger, også blant Bibliotekarforbundets medlemmer, om at Unio valgte å bryte forhandlingene på kommunal sektor (KS). Da det siste tilbudet fra KS lå på bordet, gikk Unio tilbake til sin forhandlingsdelegasjon. Der var det 7 stemmer for å anbefale forslaget (medlemmene fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det Norske Maskinistforbund og Fellesordningen – hvor de største er Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund og Bibliotekarforbundet), mens de 9 stemmene fra Utdanningsforbundet og Forskerforbundet var mot forslaget. Dermed ble det brudd. Unio kommune forklarer bruddet slik: «Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper.»

I denne fasen av et tariffoppgjør er det vanlig å ikke gå ut offentlig med uenigheter om bruddet. Dette for å gi Unios forhandlingsdelegasjon best mulig ryggdekning for å lykkes i meklingen. Under meklingen vil forhandlingspartene heller ikke gå ut med informasjon om hvilke dragkamper som utspilles i forhandlingsrommet, det er kun mekleren som skal uttale seg til media.

Forberedelser til eventuell streik

I ukene fram til natta til 24. mai vil Unio forberede seg på streik, selv om alle håper at meklingen gir et resultat som gjør at det ikke blir nødvendig.

En eventuell streik vil begynne med at enkelte arbeidsplasser blir tatt ut. Bibliotekarforbundet må forvente at også BF-medlemmer tas ut. Tillitsvalgte og medlemmer som berøres vil få direkte melding om dette fra BF før meglingsfristen, slik at de er forberedt om det skulle bli streik.