Tariff 2019: Hva skjer i natt?

Tariffoppgjøret har pågått i mange uker allerede. Krav og tilbud har blitt utvekslet mellom partene. I dag, eller mest trolig i natt, skal partene i de tre store offentlige tariffområdene prøve å forhandle seg fram til enighet.

Det er mellomoppgjør i år, det vil si at partene fokuserer på økonomi i forhandlingene, ikke alle andre bestemmelser i tariffavtalene. Men pensjon er nok en gang et tema som ligger på bordet samtidig som det forhandles lønn.

Vi snakker om lønnsoppgjøret for de ansatte i staten, i kommunene – også kalt KS-oppgjøret, og i Oslo kommune – som er eget tariffområde. I alle disse tre områdene har partene holdt på en stund. Men fristen for å komme til enighet på egen hånd, er ved midnatt før 1. mai. Det er riktignok lange tradisjoner for å forhandle på overtid, men bare hvis partene ser lys i enden av tunnelen.

I forrige mellomoppgjør i 2017, kom partene i kommuneoppgjøret til enighet på rekordtid, fire dager før fristen. Dagen etter kom Oslo-oppgjøret i mål, og dagen etter det igjen ble de enige i statsoppgjøret. Alt var ferdig to dager før 1. mai.

Dersom partene i det enkelte tariffområdet mislykkes i å forhandle seg fram til løsning på egen hånd, går dette oppgjøret til megling. Det blir først noen ukers pause før Riksmekleren innkaller partene til mekling – med en frist for når meglingen må være avsluttet. Denne fristen kan forventes å være i andre halvdel av mai. Dersom Riksmekleren ikke lykkes med å få partene til å komme til enighet innen fristen, eller på overtid utover natten etter fristen, blir det streik. Men dette er altså ikke aktuelt, om det i det hele tatt blir aktuelt, før om flere uker.

Enn så lenge forhandles det altså frivillig.

KS-oppgjøret

Steffen Handal er Unios forhandlingsleder for kommuneansatte. Partene satt i møter både i går og i dag. Viktige temaer i forhandlingene er blant annet pensjon og økonomi. En solid reallønnsvekst og prioritering av yrkesgruppene med høyere utdanning, var Handals krav da KS-forhandlingene startet for snart tre uker siden. Bibliotekarforbundet er representert med forbundsleder Jannicke Røgler.

Staten

Guro Lind er Unios forhandlingsleder for statsansatte. Da forhandlingene startet i forrige uke sa hun at de jobber for en forhandlingsløsning. Bibliotekarforbundet er representert med rådgiver Bente Ørberg.

Oslo kommune

Aina Skjefstad Andersen er Unios forhandlingsleder i Oslo kommune. Forhandlingene her startet torsdag i forrige uke, da Unio og de øvrige forhandlingsdelegasjonene overleverte sine krav. – Spesielt viktig er det at yrkesgruppene med høyere utdanning innen helse og utdanning får en bedre lønnsvekst, sa Unios forhandlingsleder i forbindelse med oppstarten. Bibliotekarforbundet er representert med rådgiver Hege Bergravf Johnsen.

Øvrige tariffområder

Tariffområdet Virke har forhandlinger senere i år, mens Spekter har gjennomført sitt oppgjør.

Informasjon om det som skjer framover

Her på BFs nettsider kan du følge de tre mellomoppgjørene som pågår nå. Vi bringer resultatene, spesielt det som gjelder for bibliotekarer. Også Unios nettsider er lurt å sjekke for både resultater og kommentarer. Vil du følge selve forhandlingene utover natten, kan de store riksdekkende media kanskje ha noe å melde, selv om partene stort sett holder tett mens forhandlinger pågår. Nettavisa FriFagbevegelse kan også være et alternativt sted å sjekke, for å se et mer LO-preget blikk på tariffoppgjørene.