Enighet i forhandlingene i KS Bedrift

Unio har kommet til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Det er gitt tillegg på lønnstabellen både i form av generelt tillegg og heving av minstelønnssatser. For stillinger i gruppe 1 uten garantilønn (unormerte stillinger) er det gitt et generelt tillegg på 1,45 %, minimum 6200 kroner.

Ramma for oppgjøret ble i tråd med resultatet i frontfaget.

For stillinger med lokal lønnsdannelse (gruppe 2) skal det gjennomføres lokale forhandlinger uten sentrale føringer.

Unios forhandlingsdelegasjon besto av Svein Kvammen (Akademikerforbundet), Rune Johnsrud (Det norske maskinistforbund), Jannicke Røgler (Bibliotekarforbundet) og Ina Smith-Meyer (Unio).