Oppdatert smittevernveileder for bibliotek

Norsk Bibliotekforening og Bibliotekarforbundet har utarbeidet en oppdatering til smittevernveilederen for folke- og skolebibliotek i henhold til nasjonale regler per 20.12.2021.

Unio-kongressen 2021: Ny ledelse, nytt medlemsforbund og tre vedtak

Unio arrangerte denne uken sin første kongress. Der ble det valgt ny ledelse, Norsk Tannpleierforening ble tatt opp som nytt medlemsforbund og det ble gjennomført tre vedtak om lønnsdannelse, beredskap, og bærekraft og klima.

Siste stopp for bokbåten

Bokbåten Epos har hatt sitt siste stopp. 24. november i Åsgard i Alver kommune var det slutt.

Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft.

– Utleien bryter med bibliotekets intensjon

Tillitsvalgte ved Deichman Bjørvika reagerer på at inntjeningskrav fører til stengte arealer.

Unios krav til ny regjering

Unio har lagt frem en liste med krav til det nye rødgrønne flertallet. Hele og faste stillinger, helsefremmende arbeidsplasser og styrket kommuneøkonomi er noen av dem.

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

OI dag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo. Den slår fast at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor. – Ikke uventet, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.

Nasjonalbiblioteket får kritikk fra Sivilombudsmannen etter klage fra Bibliotekarforbundet

Sivilombudsmannen kritiserer både Nasjonalbiblioteket og en…

Ny tillitsvalgtkonferanse i november: Se de første programpostene!

18.-19. november arrangerer Bibliotekarforbundet tillitsvalgtkonferanse…