Ikke enighet i arbeidstidsforhandlinger ved Deichman

Hovedtillitsvalgt Goro Aarseth og bisitter Rachel Marie Holm. Foto: Christine Tolpinrud

Forhandlingene mellom Bibliotekarforbundets tillitsvalgte ved Deichman og Deichmans ledelse om ny arbeidstidsavtale for bibliotekarer er avsluttet uten enighet.

En enstemmig dom i Arbeidsretten gjorde det i vinter klart at dersom bibliotekarene ved Deichman skal jobbe utover ordinær arbeidstid, som i Oslo kommune er kl. 7–17, må det avtales med Bibliotekarforbundets tillitsvalgte. Etter to uker med forhandlinger er det nå klart at det ikke blir enighet mellom partene om en ny arbeidstidsordning.

– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme frem til en ordning som er god for alle parter, både bibliotekarer, arbeidsgiver og brukere. Derfor strakk vi oss langt i våre tilbud om å jobbe kvelder, helger og helligdager, sier hovedtillitsvalgt Goro Aarseth.

Les også: Deichman: Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale i gang

Vil jobbe i henhold til tariffavtale

Partene har forhandlet i flere runder gjennom februar.

– Men vi opplevde manglende forhandlingsvilje fra arbeidsgiver, og forhandlingene ble avsluttet uten at vi kom til enighet. Konsekvensen er at våre medlemmer fra 1. april kun vil jobbe innenfor ordinær arbeidstid i henhold til tariffavtalen i Oslo kommune, altså mellom kl. 7 og 17. Vi ønsker å bidra til et åpent og aktivt bibliotek, men må samtidig ivareta våre medlemmers behov for en god balanse mellom jobb og fritid.

Full støtte fra forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Christine Tolpinrud.

Les også: Bibliotekarforbundet vant rettssak mot Oslo kommune

Full støtte sentralt

De tillitsvalgte på BF Deichman har full støtte fra Bibliotekarforbundet sentralt.

– Jeg stiller meg fullt og helt bak de tillitsvalgte på Deichman. I likhet med dem syns jeg det er synd at man ikke har klart å komme til enighet. Vi ønsker åpne og tilgjengelige bibliotek, men ikke for enhver pris og ikke på bekostning av bibliotekarene, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Les om bakgrunnen for saken her: Arbeidstidsordninger på Deichman