Deichman: Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale i gang

Hovedtillitsvalgt Goro Helene Aarseth og bisitter Rachel Marie Holm fører forhandlingene med Deichman. Foto: Christine Tolpinrud

BFs tillitsvalgte ved Deichman er nå i gang med å forhandle om en ny arbeidstidsavtale, etter at Bibliotekarforbundet vant rettssaken mot Oslo kommune i høst. Målet er at avtalen skal være på plass innen 1. april.

I høst tok Bibliotekarforbundet Oslo kommune til Arbeidsretten i håp om å løse en ti år lang uenighet om hvorvidt bibliotekarer skal ha medbestemmelse på fastsettelse av arbeid utover ordinær arbeidstid.

Bibliotekarforbundet vant rettssaken, og den enstemmige dommen konkluderte med at «Dokument 25, overenskomst mellom Oslo kommune og Bibliotekarforbundet, fellesbestemmelsene § 8. 1.1, femte ledd, er slik å forstå at arbeidsgiver ikke ensidig kan fastsette en arbeidstidsordning som innebærer at ordinær arbeidstid går utover klokken 07.00 og klokken 17.00.»

Les også: Bibliotekarforbundet saksøker Oslo kommune

Vil ha en avtale som er god for alle

Som følge av dette er Bibliotekarforbundets tillitsvalgte ved Deichman nå i gang med å forhandle om ny arbeidstidsavtale, der arbeid etter kl. 17 er det sentrale temaet. Forhandlingene ledes av hovedtillitsvalgt Goro Helene Aarseth og bisitter Rachel Marie Holm.

– Vi håper på en god dialog med arbeidsgiver og har forventninger om at vi skal komme fram til en avtale som alle parter kan være fornøyd med. Etter at vi fikk medhold i Arbeidsretten, mener vi at vi har sterke kort på hånda, sier Aarseth.

Les også: Arbeidstidsordninger på Deichman

Gjelder kun BFs medlemmer

Dommen gjelder Bibliotekarforbundets medlemmer på Deichman, og det er altså kun de som nå forhandler om ny avtale. Målet er å få på plass en avtale innen 1. april 2023.